ยาแก้ไข้ทับระดู

ยาแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้         ท่านให้เอา พริกไทยร่อน ๑ ดีปลี ๑ สะค้าน ๑ ลูกสมอไทย ๑ ผักคราด ๑ ชะพลู ๑ แก่นมะหาด ๑ ไม้สัก ๑ แก่นจิก ๑ แก่นต้นรัง ๑

แก่นไม้่ประดู่ ๑ เมล็ดฝ้าย ๑ รากหญ้าคา ๑ หัวแห้วหมู ๑ ใบมะกา ๑ ก้านสะเดา ๑ ต้นกะเพรา ๑ ตัวยาทั้ง ๑๗ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน,ตาไม้ไผ่สีสุก ๗ ตา,หัวกะลามะพร้าว ๓ หัว


ตัวยาทั้ง ๑๙ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา ก่อนอาหาร เช้า-เย็น มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดูและระดูทับไข้

ได้ผลดีชะงักนักแล ฯ๒.ยาแก้โรคไอเป็นเลือด ท่านให้เอา ใบมะกา ๑ เถาวัลย์เปรียง ๑ เถาคันแดง ๑ ใบมะคำไก่ ๑ เกลือทะเล

(เกลือใส่แกง) ๑ ตัวยาทั้ง ๕ นี้เอาหนักอย่างละ ๕ ตำลึง นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยา ทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคไอเป็นเลือดให้หายไป ได้ผลชะงักนักแล ฯ๓.ยาแก้โรคไอเรื้อรัง         

ท่านให้เอา หัวอุตพิดสด(พอสมควร) ๑ หัวกระเทียม ๗ กลีบ ๑ พริกไทยร่อน ๗ เม็ด ๑ ดีปลี ๗ ดอก ๑ ตัวยาทั้ง ๔ นี้ นำมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแท้

ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพด ใช้ทานครั้งละ ๑ เม็ด มีสรรพคุณแก้โรคไอเรื้อรัง ได้ผลอย่างชะงักนักแล ฯ๔.ยาทิพย์ไสยาสน์        ท่านให้เอา ลูกจันทน์ ๑ ยาดำ ๑

ยาแก้ไข้ทับระดู

Medicines to cure dicobacteria and over fever,

you have to take sifted pepper 1 Dipli 1 Saan 1 Thai anchor 1 Vegetable rake 1

Cha Plu 1 Kaen Mahad 1 Teak wood 1 Kaen Jik 1

Kaen from Rang 1 Kaen Pradu 1 Cotton seed 1 1 kha root, 1 water chestnut head, 1 maca leaf, 1

neem stem, 1 basil tree, all 17 drugs, weight 1 baht each, the same size, 7 big bamboo buds, 3 coconut shell heads.

This was put in a clay pot, boiled with enough water.

Use the solution for eating 1 cup of tea each time before breakfast and dinner has the properties to cure dengue fever and menstrual fever.

Good results 2. Medicines for coughing up blood,

take 1 maca leaves, 1 red vine leaves, 1 machamkai leaves 1, sea salt (curry salt) 1, all 5 of these 5 pills, take 5 gums each and put them in a clay pot, boiled with water.

Use enough liquid to eat 1 cup each time. Tea has properties to cure coughing blood to disappear. Has stopped results and 3. Chronic cough medicine.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<