ยาแก้อาการเพ้อคลั่ง

ยาแก้อาการเพ้อคลั่ง เพราะเลือดทำท่านให้เอา แมงป่องช้าง ๓ ตัว นำมาเผาไฟบดให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแห้ ๓ ซอนแกง คลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้ว นำไปใส่ไว้ในรังมดแดง ๗ วัน นำออกมาผสมกับสุรา ใช้รับประทานแก้หญิงมีอคารเป็นบ้าเพราะเลือดทำ หลังจากคลอดบุตรหรือเพราะมีประจำเดือนผิดปกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดก่นให้เอา ปุยม็ดลูกตาล จำนวนมากพอสมควรนำมาใส่ภาชนะตั้งไฟ คั่วให้ไหม้กรอบ บดให้ละเอียดผสมกับสุรา ประมาณน้ำยา ๑ ถ้วยซา ใช้รับประทานแก้อการเลือดทำเพราะคลอดลูก ได้ผลดีอย่างซะงัตนักแลฯ

ขนานที่ ๓ก่นให้เอา หนังปลากระเบน นำมาผไฟบดให้ละเอียดผสมกับสุรา ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยซา สรรพคุณ แก้อาการสลบแน่นิ่ง เพราะเลือดทำหลังจากคลอดบุตรได้ผลดีอย่างขะงัดนักแลฯ
ขนานที่ ๔ก่อนให้เอา หญไทร ๑ กำมือ ชิงสด ๗ แง่ง พริกไทยร่อน ๗ เม็ด หัวกระเทียม ๒ กลีบ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้นำมาตำให้ละเอียด คั้นเอาเฉพาะน้ำยใช้รับประทานแก้อาการเลือดทำเมื่อคลอดลูกแล้ว ได้ผลดีอย่างชะงัดสรรพคุณยาถ่ายลุเลือดเสียกำนห้อ เถวัลปรียง แกนลั่นทม ๑ ใบมะกา ๑ ข่ ๑ หัวยา

ยาแก้อาการเพ้อคลั่ง

Medicines to cure mania Because the blood made him take 3 elephant scorpions to be burned on fire, ground them thoroughly, mixed with honey, 3 Sun dried curry, mixed well. Put it in the ant’s nest for 7 days, then mix it out with liquor. Use it orally to cure women with madness because of the blood. After giving birth or because of abnormal menstruation It has a powerful effect. Bring a moderate amount of muddy mud to put it in a firebox. Roasted to crunchy Ground thoroughly mixed with about 1 cup of liquor. Used to cure the blood flow caused by childbirth. It works as well as everything.

Parallel 3 kinks to take stingray skin. Bring the fire to ground thoroughly mixed with liquor. Eating 1 cup at a time, properties to relieve symptoms of stagnation Because the blood is made after giving birth, it has a very good result. Thoroughly Just squeezed water, used to eat, relieve blood symptoms, made after giving birth Efficiently effective, blood transfusion drug, amulet, phalang, Lanthom, 1 maca leaves, 1, Hua Ya

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<


ยาแก้ไข้ทับระดู

ยาแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้         ท่านให้เอา พริกไทยร่อน ๑ ดีปลี ๑ สะค้าน ๑ ลูกสมอไทย ๑ ผักคราด ๑ ชะพลู ๑ แก่นมะหาด ๑ ไม้สัก ๑ แก่นจิก ๑ แก่นต้นรัง ๑

แก่นไม้่ประดู่ ๑ เมล็ดฝ้าย ๑ รากหญ้าคา ๑ หัวแห้วหมู ๑ ใบมะกา ๑ ก้านสะเดา ๑ ต้นกะเพรา ๑ ตัวยาทั้ง ๑๗ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน,ตาไม้ไผ่สีสุก ๗ ตา,หัวกะลามะพร้าว ๓ หัว


ตัวยาทั้ง ๑๙ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา ก่อนอาหาร เช้า-เย็น มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดูและระดูทับไข้

ได้ผลดีชะงักนักแล ฯ๒.ยาแก้โรคไอเป็นเลือด ท่านให้เอา ใบมะกา ๑ เถาวัลย์เปรียง ๑ เถาคันแดง ๑ ใบมะคำไก่ ๑ เกลือทะเล

(เกลือใส่แกง) ๑ ตัวยาทั้ง ๕ นี้เอาหนักอย่างละ ๕ ตำลึง นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยา ทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคไอเป็นเลือดให้หายไป ได้ผลชะงักนักแล ฯ๓.ยาแก้โรคไอเรื้อรัง         

ท่านให้เอา หัวอุตพิดสด(พอสมควร) ๑ หัวกระเทียม ๗ กลีบ ๑ พริกไทยร่อน ๗ เม็ด ๑ ดีปลี ๗ ดอก ๑ ตัวยาทั้ง ๔ นี้ นำมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแท้

ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพด ใช้ทานครั้งละ ๑ เม็ด มีสรรพคุณแก้โรคไอเรื้อรัง ได้ผลอย่างชะงักนักแล ฯ๔.ยาทิพย์ไสยาสน์        ท่านให้เอา ลูกจันทน์ ๑ ยาดำ ๑

ยาแก้ไข้ทับระดู

Medicines to cure dicobacteria and over fever,

you have to take sifted pepper 1 Dipli 1 Saan 1 Thai anchor 1 Vegetable rake 1

Cha Plu 1 Kaen Mahad 1 Teak wood 1 Kaen Jik 1

Kaen from Rang 1 Kaen Pradu 1 Cotton seed 1 1 kha root, 1 water chestnut head, 1 maca leaf, 1

neem stem, 1 basil tree, all 17 drugs, weight 1 baht each, the same size, 7 big bamboo buds, 3 coconut shell heads.

This was put in a clay pot, boiled with enough water.

Use the solution for eating 1 cup of tea each time before breakfast and dinner has the properties to cure dengue fever and menstrual fever.

Good results 2. Medicines for coughing up blood,

take 1 maca leaves, 1 red vine leaves, 1 machamkai leaves 1, sea salt (curry salt) 1, all 5 of these 5 pills, take 5 gums each and put them in a clay pot, boiled with water.

Use enough liquid to eat 1 cup each time. Tea has properties to cure coughing blood to disappear. Has stopped results and 3. Chronic cough medicine.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาครรภ์รักษา

ยาครรภ์รักษา ท่านให้เอาหัวยาเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ เกสรทั้ง ๕ (คือดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๒ ดอกมะลิ๑ ดอกสารภี ๒ เกสรบัวหัวหลวง๑) เนระพูสี ๑ ตัวยาทั้ง ๘ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่านั้น นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา

สรรพคุณ เป็นยาบำรุงสุขภาพของแม่และลูกในครรภ์ ทำให้คลอดลูกง่าย เคยใช้ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล

ทรงประทานโกฐห้า (คือกตหัวบัว 1 กตส 1 กตค 1 กอเชียง 1กตจุลลัมพะ 1) เทียนทั้ง 5 เล่ม (เช่นเทียนขาว 1 เล่มเทียนขาว 1 เล่มเทียน 1 เล่มข้าวเปลือก 1 เทียนตาตุ่ม 1) เกษรทั้ง 5 (ได้แก่ ดอกพิกุล 1 ดอกบุญนาค 1 ดอกดอกมะลิ 1 สารภี 1 เกสรบัวหลวง 1) กฤษณา 1 รากสามสิบ 1 กลัมปัง 1 จันทร์ขาว 1 จันทร์แดง 1 ขอนดอก 1 ละมุลแวง 1 แก่นสน 1 เทพรา 1 สลอด 1 สักกี 1 อบเชย 1 ทั้งตัวยาทั้งหมด 27 อย่างนี้เอาน้ำหนักเท่ากันลูกละ 1 บาทนำลงหม้อ.ต้มดินกับน้ำมะพร้าวอ่อน 2-3 ลูกพร้อมกับกากมะพร้าวอ่อน. แล้วเติมน้ำดามากขึ้น ใช้น้ำยาสำหรับรับประทานครั้งละ 1 แก้วเช้า – กลางวัน – เย็นวัน 3 ครั้งละ

สรรพคุณ เป็นการรักษาครรภ์และเป็นการแก้จิตฟุ้งซ่านมีผลอย่างมากตั้งแต่ตั้งครรภ์ 3 เดือนสามารถต้มยานี้ได้ ควรต้มกินเดือนละหม้อจะคลอดแล้ว

ยาครรภ์รักษา

ยาครรภ์รักษา

Medicinal pregnancy treatment He gave the head of cold medicine over 1 head of medicine, 1 Southern rice, 1 pollen all 5 (ie 1 Phikul flower, 2 Bunnag flower, 1 jasmine flower, Saraphi 2 pollen, Bua Hua Luang 1) Nera Pu Si, 8 drugs, all 8 of this, only 1 baht each. Bring it to the clay pot and boil it with enough water. Use the solution for eating 1 cup of tea each time.

Properties is a health tonic for mother and baby. Make it easy to give birth Used to be potent and effective.

He gave Kotha Haa (ie Kor Hua Bua 1 Kor Sor 1 Kor Por Kor 1 Kor Chiang 1 Khot Chulam Pha 1) all 5 candles (such as 1 white candle, 1 white candle, 1 candle, 1 paddy Thantatum candle 1) All 5 Kaysorn (including 1 Pikul flower, 1 Bunnak flower, 1 jasmine flower, Saraphi 1, Bua Luang pollen 1) Krisana 1 Roots Thirty 1 Glampang 1 Chan White 1 Moon Red 1 Khon Dok 1 Lamul Wang 1 core Son, 1 Thepra, 1 crot, 1 packet, 1 cinnamon, 1 whole body, all 27 drugs, the same weight, 1 baht per ball, put into the pot. Boil the soil with 2-3 young coconut water along with the young coconut residue. And add more black water Use the solution for eating 1 glass each morning – lunch – evening 3 times each time.

Properties is a treatment for pregnancy and is a cure for mental distraction. It has been very effective since 3 months of pregnancy. You should boil it a month and eat it a month.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

สมุนไพรไทยสรรพคุณแน่น

เกสรจากดอกไม้ทั้ง 9

สมุนไพรไทยสรรพคุณแน่น เกสรดอกไม้จากทั้งหมด 9 ดอกคือดอกมะลิพิกุลบุนนาคหรือดอกสารภีเกสรบัวหลวงดอกจำปาดอกกระดังงาดอกลำเจียกและดอกกล่ำดอนเพื่อช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไข้เจริญอาหารและแก้โรคตา

ใบฟ้าทะลายโจร ใบย่านาง และกาฝากมะม่วง

ใบอัญชันใบย่านางและกาฝากมะม่วง. ลดความดันโลหิต (ซึ่งอาจแสดงด้วยอาการปวดศีรษะจากความเครียดและความวิตกกังวล)

บมะนาว ก้านสะเดา และเถาบอระเพ็ดสด

ใบมะนาวก้านสะเดาและเถาบอระเพ็ดสด นำไปต้มให้เดือดและมีรสขม รักษาอาการวิงเวียนศีรษะวิงเวียนศีรษะหน้ามืดปวดศีรษะวิงเวียนตาพร่าหูอื้อ

เหง้าไพล 

เหง้าไพลใช้เหง้าไพลสดละเอียดใส่เกลือแกงลงบนแผลอาจใช้ผ้าปิดทับบนแผล หลังจากนั้นไม่นานเมื่อยาซึมออกจากเหง้าไพลมีน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ ช่วยบรรเทาแผลเนื้อสด แผลอักเสบ

หญ้าหนวดแมว

Catnip ช่วยรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ ช่วยขับปัสสาวะรักษานิ่วละลายนิ่วหรือช่วยลดขนาดนิ่วนำหญ้าแมวทั้งต้นมาต้มดื่มกับน้ำตลอดทั้งวันประมาณ 1-6 เดือนจะช่วยให้ปัสสาวะใสและคล่องลดอาการปวดของนิ่ว และทำให้นิ่วมีขนาดเล็กลงและหลุดออกมาเอง

ใบรางจืด

ใบรางจืดขยำน้ำช่วยแก้พิษ

ต้นกระเบา

เมล็ดกระเบาใช้ปรุงน้ำมัน ช่วยลดอาการปวดข้อ

พิลังกาสา 

ใบและผลช่วยแก้ท้องเสีย

ลิ้นงูเห่า 

ตำรายาไทย ใช้ใบ ตำหรือขยี้ทาหรือพอกแก้พิษร้อนอักเสบ ปวดฝี ราก ตำพอกแก้พิษตะขาบ และแมงป่อง

ใบกระบือเจ็ดตัว 

ใช้เป็นยาดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้ไข้

ว่านหอมแดง 

ตำรายาไทย ใช้ หัว มีรสร้อน มีสรรพคุณขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ หรือตำผสมกับเหง้าเปราะหอมสุมหัวเด็ก แก้หวัดคัดจมูกในเด็ก เป็นยาขับปัสสาวะ ยาระบาย ทำให้อาเจียน แก้บิด และอาการอักเสบของริดสีดวงทวาร น้ำยาที่ได้จากหัวใต้ดินใช้ทาบาดแผล แมลงกัดต่อย บดเป็นผงทาแก้ปวดท้อง

ผัดกะเพรา

 (สูตรของอาจารย์คมสัน) รากผักชี กระเทียม พริกไทย หัวหอมแดง ลูกกระวาน ขิง พริกชี้ฟ้าเขียว พริกขี้หนูเขียว ดอกกะเพรา และรากกะเพรา มีรสร้อนช่วยขับลม

ผักบุ้งทะเล 

ใช้เป็นยาทาแก้อาการอักเสบ แก้พิษจากแมงกะพรุนไฟ ทำให้แผลหายเร็วและไม่เป็นแผลเป็น ต้นสดนำมาตำให้พอแหลกผสมกับน้ำส้มสายชู นำมาใช้ทาบริเวณที่เป็นแผล หรือใช้ใบสดประมาณ 10-15 ใบ นำมาตำให้ละเอียด คั้นเอาแต่น้ำทาแผลบริเวณที่ถูกแมงกะพรุน

อำพันทอง

 อำพันทะเล หรือขี้ปลาวาฬ หรืออำพันทอง มีราคาแพงมาก ถูกใช้เป็นเครื่องหอมสำคัญในตำรับยาหอมอย่างดี อำพันทองมีรสเอียนคาวเล็กน้อย มีสรรพคุณบำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย แก้ลมวิงเวียน แก้เสมหะ และบำรุงโลหิต จึงมีการนำอำพันทองมาเป็นส่วนผสมในยาหอมชั้นดี อาทิ ยาหอมภูลประสิทธิ์ และยาหอมหมอหวาน เป็นต้น

ใบชบา

 สามารถช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ ช่วยบำรุงผมให้ดกดำเงางาม ด้วยการใช้ใบชบาประมาณ 1 กำมือ ล้างให้สะอาด แล้วนำมาตำให้แหลก เติมน้ำเล็กน้อย ให้คั้นเอาแต่น้ำแล้วกรองกากทิ้ง หลังจากนั้นให้ใช้น้ำเมือกจากใบชบามาใช้สระผม จะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกและช่วยบำรุงผมด้วย

ว่านนางคำ

 มีสรรพคุณช่วยกระทุ้งพิษต่างๆ ในร่างกาย ช่วยแก้พิษจากว่านร้ายต่างๆ แก้ฤทธิ์ของว่านทั้งปวง เพราะว่านนางคำจัดเป็น “พญาว่าน”

สมุนไพรไทยสรรพคุณแน่น

pollen from all 9 flowers

The pollen of all 9 flowers is jasmine, Pikul, Bunnag or Saraphi, Bua Luang, Champa flowers, Ylang-ylang flowers, Lam Chiak flowers and Klam Don flowers to help relieve the heat in thirst. Cure fever,

Phthalai leaves, Yanang leaves and Mango parasites

Butterfly pea leaves, Yanang leaves and mango parasites. Lowering blood pressure (Which may be expressed with a headache from stress and anxiety)

Lemons, neem stalks, and fresh borapet vines

Lemon leaves, neem stems, and fresh wormwood vines. Bring it to a boil and have a bitter taste. Treat dizziness, dizziness, fainting, headache, dizziness, blurred vision, tinnitus.

rhizomes

Plai rhizomes Use fresh, finely ground Plai rhizomes, put table salt on the wound, may use a cloth to cover the wound. After a while, when the drug seeps from the rhizomes, Plai contains natural essential oils.

cat grass

Catnip helps treat urinary tract disease. Helps to diuretic, heal gallstones, dissolve gallstones or help reduce gallstones.Bring the whole cat grass to boil and drink with water throughout the day for 1-6

card cover

Rangchuea leaves with crumpled water help neutralize toxins.

Ton Kaba

Krabaa seed is used for cooking oil. Helps reduce joint pain.

Phulkasa

Leaves and results help with diarrhea.

Tongue

Thai medicine textbook, use the leaves or rubbing, apply or mask to cure the poison, hot, inflammation, pain, abscess, root, and mask to cure centipede poisoning. And scorpions.

A buffalo leaf

It is used as a warming agent to neutralize fever and fever.

That shallot

Thai drug book uses the head is hot and has the properties of expelling air in the stomach and intestines. Or low mixed with rhizomes Cure colds, nasal congestion in children As a diuretic, laxative, vomiting, dysentery, and inflammation of hemorrhoids. The solution

stir-fried basil

(Ajarn Komson’s recipe) Coriander root, garlic, pepper, red onion, cardamom, ginger, green chili. Green paprika, basil flowers and basil roots have a hot flavor that helps expel the wind.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาแก้อาการเพ้อคลั่งเพราะเลือดทำ

ยาแก้อาการเพ้อคลั่งเพราะเลือดทำ ท่านให้เอา แมงปองข้าง ๓ ตัว นำมาเผาไฟละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแห้ ๓ ซอนแกง คลุกเคสำให้เข้ากันดีแล้ว นำไปใส่ไว้ในรังมดแดง ๗ วัน นำออกมาผแก้หญิงมีอาการเป็นบ้าเพราะเลือดทำ หลังจากคลอบุตรหรือเพราะมีประจำเดือนผิดปกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯท่านให้เอา ปุยเม็ดลูกตาล จำนวนมากพอสมควรนำมาใส่ภาชนะตั้งไฟ คั่วให้ไหม้กรอบ บดให้ละเอียดผสมกับ
สุรา ประมาณน้ำยา ๑ ถ้วยชา ใช้รับประทานแก้อาการเลือดทำเพราะคลอดลูก ได้ผลดีอย่างชะงัด
นักแลฯกับสุรา ใช้รับประทาน

ท่านให้เอา หนังปลากระเบน นำมาเผาไฟบดให้ละเอียดผสมกับสุรา ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยซา
แก้อาการสลบแน่นิ่ เพราะเลือดทำหลังจากคลอดบุตรได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ
ท่านให้เอา หญ้าไทร ๑ กำมือ ขิงสด ๗ แง่ง พริกไทยร่อน ๗ เม็ด หัวกระเทียม ๒ กลีบ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้นำมาตำให้ละเอียด คั้นเอาเฉพาะน้ำยาใช้รับประทานแก้อาการเลือดทำเมื่อคลอดลูกแล้ว ได้ผลดีอย่างซะงัดนักแลฯ

ยาแก้อาการเพ้อคลั่งเพราะเลือดทำ
ยาแก้อาการเพ้อคลั่งเพราะเลือดทำ
Medicines to relieve delirium caused by blood.

The medicine for relieving mania because of the blood made you take 3 stalks of japons to be burnt in a fine fire mixed with honey, 3xon Kaeng Kaeng, and mix well together. Put it in a red ant nest for 7 days, bring it out to fix the woman having symptoms of insane blood. After childbirth or due to abnormal menstruation Had a powerful effect and he gave Fluffy Granule Balls A large number of containers put on fire. Roasted to crunchy Ground thoroughly mixed with water for about 1 cup of liquor. Tea is used to relieve blood symptoms caused by childbirth. Has a powerful effect. Use or eat

You give me Stingray leather Bring to the fire and ground thoroughly mixed with liquor. Eating 1 cup at a time. Because the blood produced after childbirth has a very powerful effect. And he gave him a handful of Sai grass, 7 root ginger, 7 sifted pepper, 2 cloves of garlic. Squeezing only the liquid used to relieve the symptoms of blood after giving birth Get very good results..

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาแก้โรคเลือดตีขึ้น

ท่านให้เอา ต้นคราม ๑ กำมือ กับตะปู (ที่เป็นสนิม
มากๆ) ๓ ตัว นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช
น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา
แก้โรคเลือดตีขึ้นมีอคารชักสลบแน่นิ่งไปได้ผลดีอย่างชะงัด
นักแลฯ
ท่านให้เอา เปลือกต้นหมากมาสดจำนวนมากพอสมควร
นำมาตำให้ละเอียดผสมกับสุราคั้นเอาเฉพาะน้ำยา
ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา
แก้โรคเลีอดตีขึ้น มีอกรชักสลบแน่นิ่งไป ได้ผลดีอย่าง
ชะงัดนักแลฯ
ท่านให้เอา ไข่ไก่สด ๑ น้ำตาลทรายขาว ๑ พริกไทยร่อน
๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ เออย่างละพอสมควรนำมาผสมกับ
สุรากวนให้เข้ากัน ใช้รับประทาน
แก้โรคเลือดตีขึ้น มีอคารชักสลบแน่นิ่งไปได้ผลดีอย่าง
ชะงัดนักแลฯ

ท่านให้เขาหนังปลากระบน (ผไฟ) ๑ หัว กระเทียม ㆍ
ฟริกไทยร่อน ๑ ชิง ๑ สารสัม ๑ ลูกสลอด ๑ ตัวยาทั้ง
๖ อย่างนี้เอาอย่างละเท่ๆ กัน นำมามดให้ละเอียด ใช
ยา ๑ ซ้อนกแฟผสมกับสร ประมาณน้ำยา ๑ ถ้วยชา
ใช้รับประทาน
แก้โรคเลือดดีขึ้น หลังจากคลอดบุตร มีอคารชักสลบ
แน่นิ่งไปได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ
ก่นให้เขาพริกไทยร่อน ๑ ชิง ๑ ดีปลี ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่าง
นี้เอาหนักอย่างละ บาทเท่กัน ใบมะคำไหนัก ๓ บาท
ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้นำมาบดให้ละเอียด ละลายกับสุรา ใช
รับประทานครั้งละ ๑ ซ้อนกแฟ ประมาณน้ำยา ๑ ถ้วย
แก้โรคเลือดตีขึ้น มีอคารชักสลบแน่นิ่งไป หลังจากคลอด
บุตร ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ
ก่นให้เอา รากผักแผงแดง ๑ มล็ด ถ้วผี ๑ หางไหลแดง
๑ รากต้นลำโพงกาสลัก ๑ ขี้หนูพุก ๑ ตัวยาทั้ง ๕ อย่าง
นี้เอาอย่างละเท่ๆ กัน นำมาบดให้ละเอียด ปั้นเป็นแท่ง
ตากแดดให้แห้งเก็บไ ใช้แท่งยาฝนกับสุรา ใช้กรอกปาท
คนใช้ที่สลบเพราะเลือดทำ จะทำให้ฟื้นขึ้นทันที
แท้อการหญิงคลอดลูกแล้วเลือดดีขึ้นทำให้สลบไปหรือแน่

ยาแก้โรคเลือดตีขึ้น

ยาแก้โรคเลือดตีขึ้น

He who gave Ton Chong 1 Kam Phan and nails. (A lot of animals) 3 brought to a pot of clay, boiled with enough water.
1 cup of cleaning liquid at a time. > A student. He brought fresh tamarind trees a moderate amount. Cleaning solution, 1 cup tea time, solution, lead beat up, has a stagnant, good results. In this way, a moderate amount is mixed with disruptive liquor to join together to use the antidote to the fever hitting up with Uthum to get a good result.

He gave him a fish skin on a fish (Phai) 1 head for ㆍ
Frix Thai Ron 1 Ching 1, writing 1 ball, foul 1, all 6 drugs. ant Very detailed, 1 bottle of medicine mixed with cleaning solution 1 cup tea
use medicine to relieve pain, wound, blood better, leaves with oil, anesthesia
tight to get good results like a dystopia
Condemn him to expel 1 Ching 1 Dipli 1, all 3 drugs. Grind thoroughly with alcohol, drink, take 1 drug at a time, a stack of drugs, cleaners, cleaning machines, painkillers, increase the amount of oil to jerk, tight before childbirth.
Crunch to remove from red vegetables. 1 M. Thawin Hang, red tail
1 tree, 1 thief, 1 ashes, 1 cleaver, 5 types of drugs. Details Molding a drink, dried in the sun, collecting moles, rain medicine and alcohol, drug path
a servant who fainted because of the blood causing shock immediately after the woman gave birth Is it going to make you asphyxiate?

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<


ยดลดความอ้วน แผนโบราณ

ยดลดความอ้วน แผนโบราณ โรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกิน จัดเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ที่ทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะโรคอ้วนไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัญหาสุขภาพเท่านั้น  แต่ยังมีความเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ บุคลิกภาพ และการให้คุณค่าทางสังคมได้อีกด้วย

การแพทย์แผนไทย ระบุว่า โรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกินนั้น เกิดจากความผิดปกติของธาตุทั้ง 4 ไม่สมดุลกัน ทำการทำงานในร่างกายเกิดความผิดปกติและกระทบไปสู่โรคต่างๆ เช่น โรคลม โรคอัมพฤกอัมพาต ฯลฯ

ยาแผนโบราณ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 หมายถึงยาที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือบำบัดโรคซึ่งอยู่ในตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศหรือยาที่รัฐมนตรีประกาศ เป็นยาแผนโบราณ หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาแผนโบราณเนื่องจากยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติได้กำหนดแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน จึงขอนำเสนอไว้ ณ ที่นี้ด้วย กล่าวคือ แนวคิดและเกณฑ์ในการคัดเลือกรายการยาสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ นั้นก็คือการผสมผสานแนวคิดของการรักษาของการแพทย์ตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยทั้งในด้านการรักษาและป้องกันโรค เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

ตามความหมายดังกล่าวข้างต้น สาระสำคัญของยาแผนโบราณคือ ยาที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ซึ่งเป็นยาที่อาศัยความรู้จากตำราหรือเรียนสืบต่อกันมา อันมิใช่การศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์และยาแ ผนโบราณที่ยอมรับของกฎหมายยาจะต้องปรากฏในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ หรือเป็นยาที่รัฐมนตรีประกาศหรือรับขึ้นทะเบียนเท่านั้น

ตำรับยา สมุนไพรลดความอ้วน ในคัมภีร์วรโยคสาร

คัมภีร์วรโยคสารเป็นคำภีร์เก่าแก่ที่เขียนไว้ในหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์ ตำราการแพทย์แผนไทยแห่งชาติอีกหนึ่งเล่มที่ว่าด้วยเรื่องของสมุนไพร รสยาและสรรพคุณยา รวมถึงคุณค่าทางโภชนการของอาหาร

ระบุว่า ลักษณะรูปร่างของคนมี 3 ประเภท คือ คนผอม คนอ้วน และคนรูปร่างกำลังดี โดยเฉพาะคนผอมต้องกินบำรุงให้รูปร่างปกติ คนที่มีรูปร่างปกติอยู่แล้วต้องกินบำรุงให้ร่างกายสมดุลไปตลอด และสำหรับคนอ้วนนั้น จำเป็นต้องลดน้ำหนักให้กลับมารูปร่างปกติ เพราะหากไม่ลดน้ำหนักหรือทำให้รูปร่างกลับมาสมดุลปกติ จะทำให้เป็นโรคอื่นๆตามมาได้

ในคัมภีร์วรโยคสาร ได้ระบุตำรายาสมุนไพรลดความอ้วน ที่สามารถช่วยลดความอ้วนไว้ดังนี้

ตำรับที่ 1

ส่วนประกอบ ลูกสมอไทย ลูกสมอพิเภก ลูกมะขามป้อม สัดส่วนเท่าๆกัน

วิธีทำ บดเป็นผงละเอียด

วิธีกิน กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา ละลายกับน้ำต้มสุก หรือแทรกน้ำผึ้ง วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า เที่ยง เย็นหรือก่อนนอน

ตำรับที่ 2

ส่วนประกอบ ลูกสมอไทย หัวแห้วหมู ต้นบอระเพ็ด สัดส่วนเท่าๆกัน

วิธีทำ บดเป็นผงละเอียด

วิธีกิน กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา ละลายกับน้ำต้มสุก หรือแทรกน้ำผึ้ง วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า เที่ยง เย็นหรือก่อนนอน

ตำรับที่3

ส่วนประกอบ ลูกสมอไทย ลูกสมอพิเภก ลูกมะขามป้อม แก่นประดู่ รากเจตมูลเพลิงแดง แก่นขี้เหล็ก และเหง้าขมิ้นชัน สัดส่วนเท่าๆกัน

วิธีทำ ต้มเคี่ยว ใส่น้ำท่วมยา จนเหลือยา 1 ใน 3

วิธีกิน ดื่มปริมาณ 200-250 มิลลิลิตร หรือดื่มแทรกน้ำผึ้ง วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า เที่ยง เย็นหรือก่อนนอน  กินติดต่อกันนาน 1 เดือน

ตำรับที่ 4

ส่วนประกอบ หัวแห้วหมู รากโกฐกระดูก เหง้าว่านน้ำ เหง้าขมิ้นชัน รากเจตมูลเพลิงแดง และเหง้าขิง สัดส่วนเท่าๆกัน

วิธีทำ บดเป็นผงละเอียด

วิธีกิน กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา ละลายกับน้ำต้มสุก หรือแทรกน้ำผึ้ง วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า เที่ยง เย็นหรือก่อนนอน

ตำรับที่ 5

ส่วนประกอบ เหง้าขิงแห้ง เมล็ดพริกไทย ดอกดีปลี สัดส่วนเท่าๆกัน

วิธีทำ บดเป็นผงละเอียด

วิธีกิน กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา ละลายกับน้ำต้มสุก หรือแทรกน้ำผึ้ง วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า เที่ยง เย็นหรือก่อนนอน

ยดลดความอ้วน แผนโบราณ

เนื่องจากยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติได้กำหนดแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน จึงขอนำเสนอไว้ ณ ที่นี้ด้วย กล่าวคือ แนวคิดและเกณฑ์ในการคัดเลือกรายการยาสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ นั้นก็คือการผสมผสานแนวคิดของการรักษาของการแพทย์ตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยทั้งในด้านการรักษาและป้องกันโรค เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาล้างไต ขับสารไต

ยาล้างไต บ่อยครั้งที่มีคนไข้มาขอซื้อ“ ยาล้างไต ” ที่ร้านยาด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่นบางรายมีอาการปวดบริเวณเอวด้านหลังและกลัวว่าจะเป็นโรคไตจึงอยากได้ยาล้างไตเพื่อล้างทำความสะอาดและขับสารพิษออกจากไตหรือบางรายมีอาการปัสสาวะแสบขัดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันจึงอยากได้โดยเข้าใจว่าจะสามารถล้างภายในอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะให้สะอาดได้

Often, patients come to buy “dialysis pills” at pharmacies for different purposes. For example, some people have pain in the back of the waist and are afraid that they will have kidney disease,

so they need a dialysis drug to wash and remove toxins from the kidneys, or some people have a burning sensation after having unprotected sex. Prevention. I want to get a dialysis drug, understood that it can wash the inside of the genitals and urinary tract thoroughly.

ยาล้างไต ความเข้าใจดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะในความเป็นจริงแล้ว อาการปวดหลัง หรือปวดบั้นเอวเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากโรคไตเสมอไปและคนที่เริ่มมีอาการโรคไต ก็ไม่จำเพาะว่าต้องปวดหลัง หรือปวดเอวเท่านั้นอาการปวดหลัง ปวดเอว

Such understanding is incorrect because in fact, these back pain or lumbago are not always caused by kidney disease and people who start having kidney disease. Was not specific to having back pain Or only waist pain, back pain, waist pain

ความเป็นจริง ยาล้างไต ที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากนั้น จริงๆ แล้วเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้สำหรับ “ขับปัสสาวะและบรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ” ที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนสีของปัสสาวะให้เป็นสีส้มหรือสีแดง หรือบางสูตรอาจมีการเติมสีเข้าไป

In fact, dialysis drugs that are commonly referred to by the villagers are actually drugs that are used for indications. “Diuretic and relieve inflammation of the urinary tract” that has the ability to change the color of the urine to orange or red Or some formulas may have color added

1.ยา Pyridium (ไพรีเดียม) (มีอีกชื่อว่า Phenazopyridine) เป็นยาลดอาการปวดแสบอาการปัสสาวะบ่อย ขนาดที่ใช้ 200 มิลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ยากลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ในการเปลี่ยนสีของปัสสาวะโดยยาไพรีเดียมจะเปลี่ยนสีของปัสสาวะให้เป็น สีแดง หรือสีส้มแดง

2.ยาสูตรผสมที่มี Methylene Blue (เมทิลีนบลู)เป็นส่วนประกอบ ยานี้จะเปลี่ยนสีของปัสสาวะไปเป็นสีน้ำเงินหรือสีเขียวตัวอย่างสูตร ที่มีเมทิลีนบลูเป็นส่วนประกอบ ได้แก่

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาแก้โรคหัวใจ

ยาแก้โรคหัวใจ ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา หัวยาข้าวเย็นทั้ง ๒ (คือหัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑)กํามะถันเหลือง ๑, กําแพงเจ็ดชั้น ๑, ทองพันชั่ง ๑, ชะเอมเทศ ๑,ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑๐ บาทเท่ากัน นํามาใส่หม้อดินต้มกับนําพอสมควร ใช้นํายารับประทานครั้งละหนึ่งถ้วยชา เวลาหลังอาหารวันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้โรคหัวใจโต

ซึ่งมีอาการหัวใจเต้นปรกติ อ่อนเพลีย เหนื่อยหอบให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯขนานที่ ๒ ท่านให้เอาต้นไมยราบ (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างนำให้สะอาด สับเป็นชิ้นเล็กๆตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้สุกเหลือง ใช้ชงกับนำร้อนรับประทานต่างนำชา มีสรรพคุณแก้โรคหัวใจสั่น หรือ หัวใจเต้นแรงผิดปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ

ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา ต้นและใบบัวบก จำนวนมากพอสมควร นำมาล้างนำให้สะอาด ตำให้แหลก คั้นเอานำ ผสมกับ นำตาลทรายแดง หรือ นำตาลทรายขาว ก็ได้ พอมีรสหวานเล็กน้อย ใช้รับประทานครั้งละ ๑ แก้ว วันละ ๓ เวลา ติดต่อกันประมาณ ๗-๑๐วัน มีสรรพคุณแก้โรคหัวใจ ซึ่งมีอาการเจ็บปวดที่หน้าอกข้างซ้าย หายใจขัด เหนือยง่าย ออ่นเพลีย มีเหงื่อออกอยู่ตลอดเวลา ได้ผลดีชะงัดนักแล

ขนานที่ ๔ ท่านให้เอา หัวผักกาดขาวสด (หัวไชเท้า) นำมาล้างนำให้สะอาด ปอกเปลือกแล้ใช้จิ้มนำผึ้งแท้ รับประทานครั้งละ ๑ หัว เวลาเช้า-เย็น ทุกวัน ประมาณ ๑๕ วัน มีสรรพคุณแก้โรคหัวใจ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ เมื่อหายโรคแล้ว ให้ใส่บาตรพระ ๕ องค์ อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของยาขนานนี้ด้วยฯ

ขนานที่ ๕ ท่านให้เอา มะพร้าวออ่น ๑ ลูก นำมาปอกตัดหัวออก เอาต้นคื่นฉ่ายสด นำมาหั่นเป็นท่อนๆประมาณ ๑ กำมือ ใส่ลงในผลมะพร้าวออ่นนั้น นำไปเผาไฟให้เดือดประมาณ ๕-๑๐ นาที ใช้นำมะพร้าวพร้อมกับคื่นฉ่ายนั้นรับประทานให้หมด

ให้ปรุงยานี้รับประทานวันละ ๑ ครั้ง ติดต่อกัน ๗ วัน แล้วปรุงยานี้รับประทานวันเว้นวัน ต่อไปอีกประมาณ ๑-๒ เดือน มีสรรพคุณแก้โรคหัวใจ ซึ่งมีอาการหายใจขัด ปวดเจ็บที่หน้าอกข้างซ้าย ออ่นเพลีย ไม่มีแรง ให้หายขาด

ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯยาแก้โรคความดันโลหิตสูงขนานที่ ๑ ท่านให้เอาต้นกาฝากมะม่วงทั้ง ๕ (เอาทั้งต้นตลอดถึ่งราก)

จำนวนมากพอสมควร นำมาตากแดดให้แห้ง ใส่หม้อดินต้มกับนำพอสมควร ใช้นำยารับประทานต่างนำชา มีสรรพคุณแก้โรคความดันโลหิตสูงให้ลดลง อาการปวดศรีษะจะพลันหายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล

ฯขนานที่ ๒ ท่านให้เอา รากมะละกอตัวผู้ (เอารากทางทิศตะวันออก ตัดหัวและปลายรากทิ้งเสีย) ๑ กำมือ กับ สารส้ม (ก้อนขนาดเท่าหัวแม่มือ) ๑ ก้อน นำมาใส่หม้อดินต้มกับนำพอสมควร ใช้นำยารับประทานครั้งละ ๑ แก้ว วันละ ๒-๓ ครั้ง

มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงให้ลดลงเป็นปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯขนานที่ ๓ ท่านให้เอา คื่นฉ่าย (ที่ใช้รับประทานกับข้าวต้ม หรือใช้ใส่ ก๋วยเตี๋ยว) นำมาคั้นเอาเฉพาะนำ ใช้นำยารับประทาน มีสรรพคุณแก้โรคความดันโลหิตสูงให้หายเป็นปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ

ยาแก้โรคหัวใจ

ยาแก้โรคหัวใจ

Heart disease medication

The 1st heart disease antagonist, take 2 cold rice concentrate heads (i.e. Northern cold rice drug 1 head, Southern cold rice drug 1) Yellow sulfate 1, seven layers of wall 1, Thongchanchang 1, licorice 1, all 6 of these drugs are equal to 10 baht each. Put it in a pot of boiling soil and bring enough water. Use the medicine to take one cup of tea per time. 3 times a day after meals, with properties to cure heart disease.

which has normal heartbeats, exhaustion, racers disappear Have a good result as the 2nd parallel (Take the whole tree up to the roots) to wash, bring clean Chop into small pieces, dry in the sun.

Roasted to golden yellow Used to brew with hot water, eat different tea Has properties to cure heart disease or irregular heartbeat Works well like a punter Used to be effective for treatment.

The 3rd parallel, take the stem and Centella asiatica. Quite a lot Bring to wash, water thoroughly, crushed, squeezed, mixed with brown sugar or white sugar can be sweet enough to have a little sweet taste Used to eat 1 glass 3 times a day for 7-10 days in a row.

It has properties to cure heart disease. Which has pain in the left chest, shortness of breath, difficulty in reading, fatigue, sweating all the time Works well I’ve used to cure myself completely.

The 4th parallel, take the fresh white radish (radish) to wash, take it clean. Peel and then dip in the honey bee. Eat 1 head at a time, every morning and evening for about 15 days. It has properties to cure heart disease. Effective as a punter Once he had healed Add 5 monks to give alms to the owners of this drug.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาแก้หญิงตกเลือด

ยาแก้หญิงตกเลือด

ขนานที่ ๑ท่านให้เอา  หัวจุกมะพร้าวห้าว (มะพร้าวแห้ง) ๓ จุก  นำมาใส่หม้อดิน ต้มกับน้ำ
๓ ส่วน  ต้มเคี้ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน  ใช้น้ำยารับประทาน สรรพคุณ             แก้หญิงตกเลือดไม่หยุดเพราะคลอดลูก  ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
ขนานที่ ๒

ท่านให้เอา  ใบคึ่นฉ่าย จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับ
เหล้า คั้นเอาเฉพาะน้ำยา  ใช้รับประทานสรรพคุณ

แก้หญิงตกเลือด เพราะการคลอดลูก  ได้ผลดีชะงัดนักแล
ขนานที่ ๓ท่านให้เอา  ขมิ้นผง ๑ ช้อนคาว นำมาผสมกับน้ำต้มสุก ๑ ถ้วยชา กวนให้เข้ากัน
ให้รับประทานเพียงครั้งเดียวสรรพคุณ
             แก้หญิงตกเลือด เพราะคลอดบุตรให้หยุดทันที  ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
ขนานที่ ๗

ท่านให้เอา  บวบขม ๑ ลูก  นำมาเผาไฟ บดให้ละเอียด ผสมกับสุรา  ใช้รับประทาน
ครั้งละ ๑ ถ้วยชาสรรพคุณ

แก้หญิงตกเลือด เพราะคลอดบุตร  ให้หายไปได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
ขนานที่ ๙

ท่านให้เอา  ใบต้นมะเกลือ ๑ กำมือ  นำมาตำให้แหลก  คั้นเอาน้ำครึ่งแก้วกาแฟ  ผสมกับ
สุราครึ่งแก้วกาแฟ  กวนให้เข้ากัน ใช้รับประทานให้หมดแก้วเพียงครั้งเดียวสรรพคุณ

แก้หญิงตกเลือดหลังจากคลอดลูก  ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
ขนานที่ ๑๑

ท่านให้เอา  ขมิ้นอ้อย ๑  รากส้มป่อย ๑  รากข่า ๑  ว่านน้ำ ๑  พริกไทยร่อน ๑  ตัวยาทั้ง ๕ 
อย่างนี้  เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาบดให้ละเอียด  ใช้ละลายกับน้ำมะนาวครั้งละ ๑ ช้อน
กาแฟใช้รับประทานสรรพคุณ

แก้หญิงตกเลือดมากหลังคลอดลูก  ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
ขนานที่ ๑๒

ท่านให้เอา  หัวขิงสด ๑  ชะเอมไทย ๑  ชะเอมเทศ ๑  ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้  เอาอย่างละ
เท่าๆกัน  นำมาบดให้ละเอียด ผสมกับสุราประมาณ ๑ ถ้วยชา  ใช้รับประทานสรรพคุณ

แก้อาการตกเลือดทางทวารหนัก-เบา ของหญิงมีครรภ์  ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
ขนานที่ ๑๓

ท่านให้เอา  ต้นแพงพวยกับกะปิอย่างดี (กะปิใส่น้ำพริก)  ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ เอาอย่างละ
พอสมควร  นำมาตำผสมกัน  คั้นเอาเฉพาะน้ำยาผสมกับสุรา  ใช้รับประทานครั้งละ ๑ 
ถ้วยชาสรรพคุณ

แก้หญิงตกเลือด  ได้ผลดีชะงัดนักแล

ยาแก้หญิงตกเลือด

ยาแก้หญิงตกเลือด

He gave the head of a coconut stopper. (Dried coconut) 3 corks put in a clay pot with boiled water
3 parts boiled and chewed to 1 part water Works well like a punter

He gave many celery leaves as little as needed. Bring to thoroughly mix with
Liqueur Used to eat properties.

He gave 1 head of fresh ginger, 1 licorice Thai, 1 licorice. All 3 drugs like this
Equally grinded thoroughly. Mixed with liquor, about 1 cup of tea to eat properties.

You have to take 1 locomotor activity, 1 Sompoi root, 1 galangal root, 1 Calamus, 1 sifted pepper, all 5 drugs.
This took an equal amount. Crushed thoroughly Use to dissolve with 1 spoon of lemon juice at a time.
Coffee

He gave 1 head of fresh ginger, 1 licorice Thai, 1 licorice. All 3 drugs like this
Equally grinded thoroughly. Mixed with liquor, about 1 cup of tea to eat properties.

He gave 1 head of fresh ginger, 1 licorice Thai, 1 licorice. All 3 drugs like this
Equally grinded thoroughly. Mixed with liquor, about 1 cup of tea to eat properties.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<