ยาสมานมดลูก

ยาสมานมดลูก ท่านให้เอาต้นเอื้องนางทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ต้นเอื้องนามีลักษณะใบหนาและสั้น คล้ายกล้วยไม้ มีดอกใหญ่สีแดง ต้นสูงประมาณ 3-5ฟุต กับต้นแพงพวยทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ตัวยาทั้ง 2 นี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาล้างน้ำสะอาด ใส่หม้อ ดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ 1 ถ้วยชา ทุกวันหลังจากคลอดบุตรแล้ว จนกระทั่งออกไฟแล้ว

สรรพคุณ

เป็นยาสมานมดลูก สมาแผลช่องคลอดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล

ยาแก้โรคคอพอก

ท่านให้เอา คางคกตายซาก1ตัว (ตากแดดให้แห้ง) กับพริกไทยร่อน 1 ถ้วยตะไล นำมาตำให้ละเอียด ห่อด้วยผ้าขาวบาง นำน้ำมันงามาใส่กระทะ ทองเหลืองตั้งไว้เคี่ยวให้เดือดแล้ว จุ่มห่อยาลงในกระทะทอดน้ำมันงานั้น (พออุ่นๆ) ใช้ประคบที่เป็นคอพอก ประคบบ่อยๆ ชั่วเวลาไม่นานอาการที่เป็นคอพอกจะค่อยๆหายไป

สรพพคุณ

ได้ผลดีชะงัดนักแล

ยาสมานมดลูก

An uterine astringent You have to take the five maiden trees. (Take the whole tree to the root) The Costona leaves are thick and short. Orchids There are large red flowers, 3-5 feet tall with the five watercress trees. (Take the whole tree to the root), the two drugs are taken equally. Cleaned with clean water, put in a clay pot, boiled with enough water. Use the oral solution for 1 cup of tea daily after giving birth. Until the fire is out.

Properties

It is a uterine astringent. Vaginal wound mask to return to its original condition. Has been consistently good results.

Goiter cure

You have to bring 1 mortal toad. (Dried in the sun) with 1 cup of sifted pepper, pinwheel to pound thoroughly. Wrapped in some white cloth Bring sesame oil to the pan. Brass is set to simmer to boil. Dip the medicine wrap into the sesame oil frying pan (warm) and apply the goiter compress frequently for a short time, the goiter will gradually disappear.

Creation

It works very well.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาแก้อาการเพ้อคลั่ง

ยาแก้อาการเพ้อคลั่ง เพราะเลือดทำท่านให้เอา แมงป่องช้าง ๓ ตัว นำมาเผาไฟบดให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแห้ ๓ ซอนแกง คลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้ว นำไปใส่ไว้ในรังมดแดง ๗ วัน นำออกมาผสมกับสุรา ใช้รับประทานแก้หญิงมีอคารเป็นบ้าเพราะเลือดทำ หลังจากคลอดบุตรหรือเพราะมีประจำเดือนผิดปกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดก่นให้เอา ปุยม็ดลูกตาล จำนวนมากพอสมควรนำมาใส่ภาชนะตั้งไฟ คั่วให้ไหม้กรอบ บดให้ละเอียดผสมกับสุรา ประมาณน้ำยา ๑ ถ้วยซา ใช้รับประทานแก้อการเลือดทำเพราะคลอดลูก ได้ผลดีอย่างซะงัตนักแลฯ

ขนานที่ ๓ก่นให้เอา หนังปลากระเบน นำมาผไฟบดให้ละเอียดผสมกับสุรา ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยซา สรรพคุณ แก้อาการสลบแน่นิ่ง เพราะเลือดทำหลังจากคลอดบุตรได้ผลดีอย่างขะงัดนักแลฯ
ขนานที่ ๔ก่อนให้เอา หญไทร ๑ กำมือ ชิงสด ๗ แง่ง พริกไทยร่อน ๗ เม็ด หัวกระเทียม ๒ กลีบ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้นำมาตำให้ละเอียด คั้นเอาเฉพาะน้ำยใช้รับประทานแก้อาการเลือดทำเมื่อคลอดลูกแล้ว ได้ผลดีอย่างชะงัดสรรพคุณยาถ่ายลุเลือดเสียกำนห้อ เถวัลปรียง แกนลั่นทม ๑ ใบมะกา ๑ ข่ ๑ หัวยา

ยาแก้อาการเพ้อคลั่ง

Medicines to cure mania Because the blood made him take 3 elephant scorpions to be burned on fire, ground them thoroughly, mixed with honey, 3 Sun dried curry, mixed well. Put it in the ant’s nest for 7 days, then mix it out with liquor. Use it orally to cure women with madness because of the blood. After giving birth or because of abnormal menstruation It has a powerful effect. Bring a moderate amount of muddy mud to put it in a firebox. Roasted to crunchy Ground thoroughly mixed with about 1 cup of liquor. Used to cure the blood flow caused by childbirth. It works as well as everything.

Parallel 3 kinks to take stingray skin. Bring the fire to ground thoroughly mixed with liquor. Eating 1 cup at a time, properties to relieve symptoms of stagnation Because the blood is made after giving birth, it has a very good result. Thoroughly Just squeezed water, used to eat, relieve blood symptoms, made after giving birth Efficiently effective, blood transfusion drug, amulet, phalang, Lanthom, 1 maca leaves, 1, Hua Ya

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<


ยาแก้ไข้ทับระดู

ยาแก้ไข้ทับระดู และ ระดูทับไข้         ท่านให้เอา พริกไทยร่อน ๑ ดีปลี ๑ สะค้าน ๑ ลูกสมอไทย ๑ ผักคราด ๑ ชะพลู ๑ แก่นมะหาด ๑ ไม้สัก ๑ แก่นจิก ๑ แก่นต้นรัง ๑

แก่นไม้่ประดู่ ๑ เมล็ดฝ้าย ๑ รากหญ้าคา ๑ หัวแห้วหมู ๑ ใบมะกา ๑ ก้านสะเดา ๑ ต้นกะเพรา ๑ ตัวยาทั้ง ๑๗ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน,ตาไม้ไผ่สีสุก ๗ ตา,หัวกะลามะพร้าว ๓ หัว


ตัวยาทั้ง ๑๙ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา ก่อนอาหาร เช้า-เย็น มีสรรพคุณแก้ไข้ทับระดูและระดูทับไข้

ได้ผลดีชะงักนักแล ฯ๒.ยาแก้โรคไอเป็นเลือด ท่านให้เอา ใบมะกา ๑ เถาวัลย์เปรียง ๑ เถาคันแดง ๑ ใบมะคำไก่ ๑ เกลือทะเล

(เกลือใส่แกง) ๑ ตัวยาทั้ง ๕ นี้เอาหนักอย่างละ ๕ ตำลึง นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยา ทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคไอเป็นเลือดให้หายไป ได้ผลชะงักนักแล ฯ๓.ยาแก้โรคไอเรื้อรัง         

ท่านให้เอา หัวอุตพิดสด(พอสมควร) ๑ หัวกระเทียม ๗ กลีบ ๑ พริกไทยร่อน ๗ เม็ด ๑ ดีปลี ๗ ดอก ๑ ตัวยาทั้ง ๔ นี้ นำมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแท้

ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพด ใช้ทานครั้งละ ๑ เม็ด มีสรรพคุณแก้โรคไอเรื้อรัง ได้ผลอย่างชะงักนักแล ฯ๔.ยาทิพย์ไสยาสน์        ท่านให้เอา ลูกจันทน์ ๑ ยาดำ ๑

ยาแก้ไข้ทับระดู

Medicines to cure dicobacteria and over fever,

you have to take sifted pepper 1 Dipli 1 Saan 1 Thai anchor 1 Vegetable rake 1

Cha Plu 1 Kaen Mahad 1 Teak wood 1 Kaen Jik 1

Kaen from Rang 1 Kaen Pradu 1 Cotton seed 1 1 kha root, 1 water chestnut head, 1 maca leaf, 1

neem stem, 1 basil tree, all 17 drugs, weight 1 baht each, the same size, 7 big bamboo buds, 3 coconut shell heads.

This was put in a clay pot, boiled with enough water.

Use the solution for eating 1 cup of tea each time before breakfast and dinner has the properties to cure dengue fever and menstrual fever.

Good results 2. Medicines for coughing up blood,

take 1 maca leaves, 1 red vine leaves, 1 machamkai leaves 1, sea salt (curry salt) 1, all 5 of these 5 pills, take 5 gums each and put them in a clay pot, boiled with water.

Use enough liquid to eat 1 cup each time. Tea has properties to cure coughing blood to disappear. Has stopped results and 3. Chronic cough medicine.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาครรภ์รักษา

ยาครรภ์รักษา ท่านให้เอาหัวยาเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ เกสรทั้ง ๕ (คือดอกพิกุล ๑ ดอกบุนนาค ๒ ดอกมะลิ๑ ดอกสารภี ๒ เกสรบัวหัวหลวง๑) เนระพูสี ๑ ตัวยาทั้ง ๘ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่านั้น นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา

สรรพคุณ เป็นยาบำรุงสุขภาพของแม่และลูกในครรภ์ ทำให้คลอดลูกง่าย เคยใช้ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล

ทรงประทานโกฐห้า (คือกตหัวบัว 1 กตส 1 กตค 1 กอเชียง 1กตจุลลัมพะ 1) เทียนทั้ง 5 เล่ม (เช่นเทียนขาว 1 เล่มเทียนขาว 1 เล่มเทียน 1 เล่มข้าวเปลือก 1 เทียนตาตุ่ม 1) เกษรทั้ง 5 (ได้แก่ ดอกพิกุล 1 ดอกบุญนาค 1 ดอกดอกมะลิ 1 สารภี 1 เกสรบัวหลวง 1) กฤษณา 1 รากสามสิบ 1 กลัมปัง 1 จันทร์ขาว 1 จันทร์แดง 1 ขอนดอก 1 ละมุลแวง 1 แก่นสน 1 เทพรา 1 สลอด 1 สักกี 1 อบเชย 1 ทั้งตัวยาทั้งหมด 27 อย่างนี้เอาน้ำหนักเท่ากันลูกละ 1 บาทนำลงหม้อ.ต้มดินกับน้ำมะพร้าวอ่อน 2-3 ลูกพร้อมกับกากมะพร้าวอ่อน. แล้วเติมน้ำดามากขึ้น ใช้น้ำยาสำหรับรับประทานครั้งละ 1 แก้วเช้า – กลางวัน – เย็นวัน 3 ครั้งละ

สรรพคุณ เป็นการรักษาครรภ์และเป็นการแก้จิตฟุ้งซ่านมีผลอย่างมากตั้งแต่ตั้งครรภ์ 3 เดือนสามารถต้มยานี้ได้ ควรต้มกินเดือนละหม้อจะคลอดแล้ว

ยาครรภ์รักษา

ยาครรภ์รักษา

Medicinal pregnancy treatment He gave the head of cold medicine over 1 head of medicine, 1 Southern rice, 1 pollen all 5 (ie 1 Phikul flower, 2 Bunnag flower, 1 jasmine flower, Saraphi 2 pollen, Bua Hua Luang 1) Nera Pu Si, 8 drugs, all 8 of this, only 1 baht each. Bring it to the clay pot and boil it with enough water. Use the solution for eating 1 cup of tea each time.

Properties is a health tonic for mother and baby. Make it easy to give birth Used to be potent and effective.

He gave Kotha Haa (ie Kor Hua Bua 1 Kor Sor 1 Kor Por Kor 1 Kor Chiang 1 Khot Chulam Pha 1) all 5 candles (such as 1 white candle, 1 white candle, 1 candle, 1 paddy Thantatum candle 1) All 5 Kaysorn (including 1 Pikul flower, 1 Bunnak flower, 1 jasmine flower, Saraphi 1, Bua Luang pollen 1) Krisana 1 Roots Thirty 1 Glampang 1 Chan White 1 Moon Red 1 Khon Dok 1 Lamul Wang 1 core Son, 1 Thepra, 1 crot, 1 packet, 1 cinnamon, 1 whole body, all 27 drugs, the same weight, 1 baht per ball, put into the pot. Boil the soil with 2-3 young coconut water along with the young coconut residue. And add more black water Use the solution for eating 1 glass each morning – lunch – evening 3 times each time.

Properties is a treatment for pregnancy and is a cure for mental distraction. It has been very effective since 3 months of pregnancy. You should boil it a month and eat it a month.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

สมุนไพรไทยสรรพคุณแน่น

เกสรจากดอกไม้ทั้ง 9

สมุนไพรไทยสรรพคุณแน่น เกสรดอกไม้จากทั้งหมด 9 ดอกคือดอกมะลิพิกุลบุนนาคหรือดอกสารภีเกสรบัวหลวงดอกจำปาดอกกระดังงาดอกลำเจียกและดอกกล่ำดอนเพื่อช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไข้เจริญอาหารและแก้โรคตา

ใบฟ้าทะลายโจร ใบย่านาง และกาฝากมะม่วง

ใบอัญชันใบย่านางและกาฝากมะม่วง. ลดความดันโลหิต (ซึ่งอาจแสดงด้วยอาการปวดศีรษะจากความเครียดและความวิตกกังวล)

บมะนาว ก้านสะเดา และเถาบอระเพ็ดสด

ใบมะนาวก้านสะเดาและเถาบอระเพ็ดสด นำไปต้มให้เดือดและมีรสขม รักษาอาการวิงเวียนศีรษะวิงเวียนศีรษะหน้ามืดปวดศีรษะวิงเวียนตาพร่าหูอื้อ

เหง้าไพล 

เหง้าไพลใช้เหง้าไพลสดละเอียดใส่เกลือแกงลงบนแผลอาจใช้ผ้าปิดทับบนแผล หลังจากนั้นไม่นานเมื่อยาซึมออกจากเหง้าไพลมีน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ ช่วยบรรเทาแผลเนื้อสด แผลอักเสบ

หญ้าหนวดแมว

Catnip ช่วยรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ ช่วยขับปัสสาวะรักษานิ่วละลายนิ่วหรือช่วยลดขนาดนิ่วนำหญ้าแมวทั้งต้นมาต้มดื่มกับน้ำตลอดทั้งวันประมาณ 1-6 เดือนจะช่วยให้ปัสสาวะใสและคล่องลดอาการปวดของนิ่ว และทำให้นิ่วมีขนาดเล็กลงและหลุดออกมาเอง

ใบรางจืด

ใบรางจืดขยำน้ำช่วยแก้พิษ

ต้นกระเบา

เมล็ดกระเบาใช้ปรุงน้ำมัน ช่วยลดอาการปวดข้อ

พิลังกาสา 

ใบและผลช่วยแก้ท้องเสีย

ลิ้นงูเห่า 

ตำรายาไทย ใช้ใบ ตำหรือขยี้ทาหรือพอกแก้พิษร้อนอักเสบ ปวดฝี ราก ตำพอกแก้พิษตะขาบ และแมงป่อง

ใบกระบือเจ็ดตัว 

ใช้เป็นยาดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้ไข้

ว่านหอมแดง 

ตำรายาไทย ใช้ หัว มีรสร้อน มีสรรพคุณขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ หรือตำผสมกับเหง้าเปราะหอมสุมหัวเด็ก แก้หวัดคัดจมูกในเด็ก เป็นยาขับปัสสาวะ ยาระบาย ทำให้อาเจียน แก้บิด และอาการอักเสบของริดสีดวงทวาร น้ำยาที่ได้จากหัวใต้ดินใช้ทาบาดแผล แมลงกัดต่อย บดเป็นผงทาแก้ปวดท้อง

ผัดกะเพรา

 (สูตรของอาจารย์คมสัน) รากผักชี กระเทียม พริกไทย หัวหอมแดง ลูกกระวาน ขิง พริกชี้ฟ้าเขียว พริกขี้หนูเขียว ดอกกะเพรา และรากกะเพรา มีรสร้อนช่วยขับลม

ผักบุ้งทะเล 

ใช้เป็นยาทาแก้อาการอักเสบ แก้พิษจากแมงกะพรุนไฟ ทำให้แผลหายเร็วและไม่เป็นแผลเป็น ต้นสดนำมาตำให้พอแหลกผสมกับน้ำส้มสายชู นำมาใช้ทาบริเวณที่เป็นแผล หรือใช้ใบสดประมาณ 10-15 ใบ นำมาตำให้ละเอียด คั้นเอาแต่น้ำทาแผลบริเวณที่ถูกแมงกะพรุน

อำพันทอง

 อำพันทะเล หรือขี้ปลาวาฬ หรืออำพันทอง มีราคาแพงมาก ถูกใช้เป็นเครื่องหอมสำคัญในตำรับยาหอมอย่างดี อำพันทองมีรสเอียนคาวเล็กน้อย มีสรรพคุณบำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย แก้ลมวิงเวียน แก้เสมหะ และบำรุงโลหิต จึงมีการนำอำพันทองมาเป็นส่วนผสมในยาหอมชั้นดี อาทิ ยาหอมภูลประสิทธิ์ และยาหอมหมอหวาน เป็นต้น

ใบชบา

 สามารถช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ ช่วยบำรุงผมให้ดกดำเงางาม ด้วยการใช้ใบชบาประมาณ 1 กำมือ ล้างให้สะอาด แล้วนำมาตำให้แหลก เติมน้ำเล็กน้อย ให้คั้นเอาแต่น้ำแล้วกรองกากทิ้ง หลังจากนั้นให้ใช้น้ำเมือกจากใบชบามาใช้สระผม จะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกและช่วยบำรุงผมด้วย

ว่านนางคำ

 มีสรรพคุณช่วยกระทุ้งพิษต่างๆ ในร่างกาย ช่วยแก้พิษจากว่านร้ายต่างๆ แก้ฤทธิ์ของว่านทั้งปวง เพราะว่านนางคำจัดเป็น “พญาว่าน”

สมุนไพรไทยสรรพคุณแน่น

pollen from all 9 flowers

The pollen of all 9 flowers is jasmine, Pikul, Bunnag or Saraphi, Bua Luang, Champa flowers, Ylang-ylang flowers, Lam Chiak flowers and Klam Don flowers to help relieve the heat in thirst. Cure fever,

Phthalai leaves, Yanang leaves and Mango parasites

Butterfly pea leaves, Yanang leaves and mango parasites. Lowering blood pressure (Which may be expressed with a headache from stress and anxiety)

Lemons, neem stalks, and fresh borapet vines

Lemon leaves, neem stems, and fresh wormwood vines. Bring it to a boil and have a bitter taste. Treat dizziness, dizziness, fainting, headache, dizziness, blurred vision, tinnitus.

rhizomes

Plai rhizomes Use fresh, finely ground Plai rhizomes, put table salt on the wound, may use a cloth to cover the wound. After a while, when the drug seeps from the rhizomes, Plai contains natural essential oils.

cat grass

Catnip helps treat urinary tract disease. Helps to diuretic, heal gallstones, dissolve gallstones or help reduce gallstones.Bring the whole cat grass to boil and drink with water throughout the day for 1-6

card cover

Rangchuea leaves with crumpled water help neutralize toxins.

Ton Kaba

Krabaa seed is used for cooking oil. Helps reduce joint pain.

Phulkasa

Leaves and results help with diarrhea.

Tongue

Thai medicine textbook, use the leaves or rubbing, apply or mask to cure the poison, hot, inflammation, pain, abscess, root, and mask to cure centipede poisoning. And scorpions.

A buffalo leaf

It is used as a warming agent to neutralize fever and fever.

That shallot

Thai drug book uses the head is hot and has the properties of expelling air in the stomach and intestines. Or low mixed with rhizomes Cure colds, nasal congestion in children As a diuretic, laxative, vomiting, dysentery, and inflammation of hemorrhoids. The solution

stir-fried basil

(Ajarn Komson’s recipe) Coriander root, garlic, pepper, red onion, cardamom, ginger, green chili. Green paprika, basil flowers and basil roots have a hot flavor that helps expel the wind.

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาแก้อาการเพ้อคลั่ง

ยาแก้อาการเพ้อคลั่ง ท่านให้เอา แมงปองข้าง ๓ ตัว นำมาเผาไฟละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแห้ ๓ ซอนแกง คลุกเคสำให้เข้ากันดีแล้ว นำไปใส่ไว้ในรังมดแดง ๗ วัน นำออกมาผแก้หญิงมีอาการเป็นบ้าเพราะเลือดทำ หลังจากคลอบุตรหรือเพราะมีประจำเดือนผิดปกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯท่านให้เอา ปุยเม็ดลูกตาล จำนวนมากพอสมควรนำมาใส่ภาชนะตั้งไฟ คั่วให้ไหม้กรอบ บดให้ละเอียดผสมกับ
สุรา ประมาณน้ำยา ๑ ถ้วยชา ใช้รับประทานแก้อาการเลือดทำเพราะคลอดลูก ได้ผลดีอย่างชะงัด
นักแลฯกับสุรา ใช้รับประทาน

ท่านให้เอา หนังปลากระเบน นำมาเผาไฟบดให้ละเอียดผสมกับสุรา ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยซา
แก้อาการสลบแน่นิ่ เพราะเลือดทำหลังจากคลอดบุตรได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ
ท่านให้เอา หญ้าไทร ๑ กำมือ ขิงสด ๗ แง่ง พริกไทยร่อน ๗ เม็ด หัวกระเทียม ๒ กลีบ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้นำมาตำให้ละเอียด คั้นเอาเฉพาะน้ำยาใช้รับประทานแก้อาการเลือดทำเมื่อคลอดลูกแล้ว ได้ผลดีอย่างซะงัดนักแลฯ

ยาแก้อาการเพ้อคลั่ง
Medicines to relieve delirium caused by blood.

The medicine for relieving mania because of the blood made you take 3 stalks of japons to be burnt in a fine fire mixed with honey, 3xon Kaeng Kaeng, and mix well together. Put it in a red ant nest for 7 days, bring it out to fix the woman having symptoms of insane blood. After childbirth or due to abnormal menstruation Had a powerful effect and he gave Fluffy Granule Balls A large number of containers put on fire. Roasted to crunchy Ground thoroughly mixed with water for about 1 cup of liquor. Tea is used to relieve blood symptoms caused by childbirth. Has a powerful effect. Use or eat

You give me Stingray leather Bring to the fire and ground thoroughly mixed with liquor. Eating 1 cup at a time. Because the blood produced after childbirth has a very powerful effect. And he gave him a handful of Sai grass, 7 root ginger, 7 sifted pepper, 2 cloves of garlic. Squeezing only the liquid used to relieve the symptoms of blood after giving birth Get very good results..

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<

ยาแก้โรคเลือดตีขึ้น

ท่านให้เอา ต้นคราม ๑ กำมือ กับตะปู (ที่เป็นสนิม
มากๆ) ๓ ตัว นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช
น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา
แก้โรคเลือดตีขึ้นมีอคารชักสลบแน่นิ่งไปได้ผลดีอย่างชะงัด
นักแลฯ
ท่านให้เอา เปลือกต้นหมากมาสดจำนวนมากพอสมควร
นำมาตำให้ละเอียดผสมกับสุราคั้นเอาเฉพาะน้ำยา
ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา
แก้โรคเลีอดตีขึ้น มีอกรชักสลบแน่นิ่งไป ได้ผลดีอย่าง
ชะงัดนักแลฯ
ท่านให้เอา ไข่ไก่สด ๑ น้ำตาลทรายขาว ๑ พริกไทยร่อน
๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ เออย่างละพอสมควรนำมาผสมกับ
สุรากวนให้เข้ากัน ใช้รับประทาน
แก้โรคเลือดตีขึ้น มีอคารชักสลบแน่นิ่งไปได้ผลดีอย่าง
ชะงัดนักแลฯ

ท่านให้เขาหนังปลากระบน (ผไฟ) ๑ หัว กระเทียม ㆍ
ฟริกไทยร่อน ๑ ชิง ๑ สารสัม ๑ ลูกสลอด ๑ ตัวยาทั้ง
๖ อย่างนี้เอาอย่างละเท่ๆ กัน นำมามดให้ละเอียด ใช
ยา ๑ ซ้อนกแฟผสมกับสร ประมาณน้ำยา ๑ ถ้วยชา
ใช้รับประทาน
แก้โรคเลือดดีขึ้น หลังจากคลอดบุตร มีอคารชักสลบ
แน่นิ่งไปได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ
ก่นให้เขาพริกไทยร่อน ๑ ชิง ๑ ดีปลี ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่าง
นี้เอาหนักอย่างละ บาทเท่กัน ใบมะคำไหนัก ๓ บาท
ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้นำมาบดให้ละเอียด ละลายกับสุรา ใช
รับประทานครั้งละ ๑ ซ้อนกแฟ ประมาณน้ำยา ๑ ถ้วย
แก้โรคเลือดตีขึ้น มีอคารชักสลบแน่นิ่งไป หลังจากคลอด
บุตร ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ
ก่นให้เอา รากผักแผงแดง ๑ มล็ด ถ้วผี ๑ หางไหลแดง
๑ รากต้นลำโพงกาสลัก ๑ ขี้หนูพุก ๑ ตัวยาทั้ง ๕ อย่าง
นี้เอาอย่างละเท่ๆ กัน นำมาบดให้ละเอียด ปั้นเป็นแท่ง
ตากแดดให้แห้งเก็บไ ใช้แท่งยาฝนกับสุรา ใช้กรอกปาท
คนใช้ที่สลบเพราะเลือดทำ จะทำให้ฟื้นขึ้นทันที
แท้อการหญิงคลอดลูกแล้วเลือดดีขึ้นทำให้สลบไปหรือแน่

ยาแก้โรคเลือดตีขึ้น

ยาแก้โรคเลือดตีขึ้น

He who gave Ton Chong 1 Kam Phan and nails. (A lot of animals) 3 brought to a pot of clay, boiled with enough water.
1 cup of cleaning liquid at a time. > A student. He brought fresh tamarind trees a moderate amount. Cleaning solution, 1 cup tea time, solution, lead beat up, has a stagnant, good results. In this way, a moderate amount is mixed with disruptive liquor to join together to use the antidote to the fever hitting up with Uthum to get a good result.

He gave him a fish skin on a fish (Phai) 1 head for ㆍ
Frix Thai Ron 1 Ching 1, writing 1 ball, foul 1, all 6 drugs. ant Very detailed, 1 bottle of medicine mixed with cleaning solution 1 cup tea
use medicine to relieve pain, wound, blood better, leaves with oil, anesthesia
tight to get good results like a dystopia
Condemn him to expel 1 Ching 1 Dipli 1, all 3 drugs. Grind thoroughly with alcohol, drink, take 1 drug at a time, a stack of drugs, cleaners, cleaning machines, painkillers, increase the amount of oil to jerk, tight before childbirth.
Crunch to remove from red vegetables. 1 M. Thawin Hang, red tail
1 tree, 1 thief, 1 ashes, 1 cleaver, 5 types of drugs. Details Molding a drink, dried in the sun, collecting moles, rain medicine and alcohol, drug path
a servant who fainted because of the blood causing shock immediately after the woman gave birth Is it going to make you asphyxiate?

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<


ยดลดความอ้วน แผนโบราณ

ยดลดความอ้วน แผนโบราณ โรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกิน จัดเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ที่ทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะโรคอ้วนไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัญหาสุขภาพเท่านั้น  แต่ยังมีความเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ บุคลิกภาพ และการให้คุณค่าทางสังคมได้อีกด้วย

การแพทย์แผนไทย ระบุว่า โรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกินนั้น เกิดจากความผิดปกติของธาตุทั้ง 4 ไม่สมดุลกัน ทำการทำงานในร่างกายเกิดความผิดปกติและกระทบไปสู่โรคต่างๆ เช่น โรคลม โรคอัมพฤกอัมพาต ฯลฯ

ยาแผนโบราณ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 หมายถึงยาที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือบำบัดโรคซึ่งอยู่ในตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศหรือยาที่รัฐมนตรีประกาศ เป็นยาแผนโบราณ หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาแผนโบราณเนื่องจากยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติได้กำหนดแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน จึงขอนำเสนอไว้ ณ ที่นี้ด้วย กล่าวคือ แนวคิดและเกณฑ์ในการคัดเลือกรายการยาสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ นั้นก็คือการผสมผสานแนวคิดของการรักษาของการแพทย์ตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยทั้งในด้านการรักษาและป้องกันโรค เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

ตามความหมายดังกล่าวข้างต้น สาระสำคัญของยาแผนโบราณคือ ยาที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ซึ่งเป็นยาที่อาศัยความรู้จากตำราหรือเรียนสืบต่อกันมา อันมิใช่การศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์และยาแ ผนโบราณที่ยอมรับของกฎหมายยาจะต้องปรากฏในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ หรือเป็นยาที่รัฐมนตรีประกาศหรือรับขึ้นทะเบียนเท่านั้น

ตำรับยา สมุนไพรลดความอ้วน ในคัมภีร์วรโยคสาร

คัมภีร์วรโยคสารเป็นคำภีร์เก่าแก่ที่เขียนไว้ในหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์ ตำราการแพทย์แผนไทยแห่งชาติอีกหนึ่งเล่มที่ว่าด้วยเรื่องของสมุนไพร รสยาและสรรพคุณยา รวมถึงคุณค่าทางโภชนการของอาหาร

ระบุว่า ลักษณะรูปร่างของคนมี 3 ประเภท คือ คนผอม คนอ้วน และคนรูปร่างกำลังดี โดยเฉพาะคนผอมต้องกินบำรุงให้รูปร่างปกติ คนที่มีรูปร่างปกติอยู่แล้วต้องกินบำรุงให้ร่างกายสมดุลไปตลอด และสำหรับคนอ้วนนั้น จำเป็นต้องลดน้ำหนักให้กลับมารูปร่างปกติ เพราะหากไม่ลดน้ำหนักหรือทำให้รูปร่างกลับมาสมดุลปกติ จะทำให้เป็นโรคอื่นๆตามมาได้

ในคัมภีร์วรโยคสาร ได้ระบุตำรายาสมุนไพรลดความอ้วน ที่สามารถช่วยลดความอ้วนไว้ดังนี้

ตำรับที่ 1

ส่วนประกอบ ลูกสมอไทย ลูกสมอพิเภก ลูกมะขามป้อม สัดส่วนเท่าๆกัน

วิธีทำ บดเป็นผงละเอียด

วิธีกิน กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา ละลายกับน้ำต้มสุก หรือแทรกน้ำผึ้ง วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า เที่ยง เย็นหรือก่อนนอน

ตำรับที่ 2

ส่วนประกอบ ลูกสมอไทย หัวแห้วหมู ต้นบอระเพ็ด สัดส่วนเท่าๆกัน

วิธีทำ บดเป็นผงละเอียด

วิธีกิน กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา ละลายกับน้ำต้มสุก หรือแทรกน้ำผึ้ง วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า เที่ยง เย็นหรือก่อนนอน

ตำรับที่3

ส่วนประกอบ ลูกสมอไทย ลูกสมอพิเภก ลูกมะขามป้อม แก่นประดู่ รากเจตมูลเพลิงแดง แก่นขี้เหล็ก และเหง้าขมิ้นชัน สัดส่วนเท่าๆกัน

วิธีทำ ต้มเคี่ยว ใส่น้ำท่วมยา จนเหลือยา 1 ใน 3

วิธีกิน ดื่มปริมาณ 200-250 มิลลิลิตร หรือดื่มแทรกน้ำผึ้ง วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า เที่ยง เย็นหรือก่อนนอน  กินติดต่อกันนาน 1 เดือน

ตำรับที่ 4

ส่วนประกอบ หัวแห้วหมู รากโกฐกระดูก เหง้าว่านน้ำ เหง้าขมิ้นชัน รากเจตมูลเพลิงแดง และเหง้าขิง สัดส่วนเท่าๆกัน

วิธีทำ บดเป็นผงละเอียด

วิธีกิน กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา ละลายกับน้ำต้มสุก หรือแทรกน้ำผึ้ง วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า เที่ยง เย็นหรือก่อนนอน

ตำรับที่ 5

ส่วนประกอบ เหง้าขิงแห้ง เมล็ดพริกไทย ดอกดีปลี สัดส่วนเท่าๆกัน

วิธีทำ บดเป็นผงละเอียด

วิธีกิน กินครั้งละ 1-2 ช้อนชา ละลายกับน้ำต้มสุก หรือแทรกน้ำผึ้ง วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า เที่ยง เย็นหรือก่อนนอน

ยดลดความอ้วน แผนโบราณ

เนื่องจากยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติได้กำหนดแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน จึงขอนำเสนอไว้ ณ ที่นี้ด้วย กล่าวคือ แนวคิดและเกณฑ์ในการคัดเลือกรายการยาสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ นั้นก็คือการผสมผสานแนวคิดของการรักษาของการแพทย์ตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยทั้งในด้านการรักษาและป้องกันโรค เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

ขอบคุณสาระดีๆจาก Google

สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้ >>>ที่นี่ <<<