วัณโรคที่มากับอากาศ

วัณโรคที่มากับอากาศ

วัณโรคที่มากับอากาศ
วัณโรคที่มากับอากาศ

โรคปอดอักเสบเป็นโรคทางเดินหายใจชนิดเดียวกัน ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า Mycobacterium Tuberculosis (ไมโคแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส) ซึ่งมีแนวโน้มเป็นผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มขึ้นเป็น 70% ต่อปี

ในปี 2549 ตรวจพบผู้ป่วยวัณโรค 58,639 คนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15 – 44 ปี โรคนี้เป็นแบบเรื้อรัง และสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้ง่ายโดยเฉพาะสารคัดหลั่งต่างๆจากร่างกายและผู้ที่มีแนวโน้มที่จะลงอย่างรวดเร็วหากได้รับบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แรง ๆ หรือในคนที่เป็นโรครุนแรงก็จะมี

วัณโรคเป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ง่าย อาการของผู้ที่เป็นวัณโรคคืออาการไอแห้ง ติดต่อกันเกิน 3 สัปดาห์และมีเลือดปนด้วยในบางรายอาจมีอาการอ่อนเพลียหรือมีไข้ แต่คนที่เป็นระยะแรกมักไม่ค่อยแสดงอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดแน่นหน้าอกและเจ็บหน้าอกทุกครั้งที่ไอ

หากต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคนี้จากนั้นจัดสถานที่ให้โล่งโปร่งโปร่งสบายอย่าสัมผัสหรือสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง และในผู้ที่เป็นก็ควรได้รับยาจากแพทย์เป็นประจำ หลีกเลี่ยงการออกไปยังสถานที่แออัด เพื่อลดการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น

ในช่วงแรกของการรักษาผู้ป่วยต้องไปรับยาอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 6 เดือนอาการจะดีขึ้นจนอาจหายได้ แต่หากไม่ได้รับยาตามกำหนดจะทำให้เกิดการติดเชื้อดื้อยาและต้องรับประทานยาใหม่ที่มีราคาสูงขึ้นและใช้เวลารักษานานถึง 18 เดือนจึงควรไปรับการรักษาตั้งแต่เริ่มตรวจพบและ กินยาแล้วดีขึ้น

Pneumonia is the same type of respiratory disease. Which is caused by bacteria called Mycobacterium Tuberculosis (Mycobacterium Tuberculosis), promising a new patient. Increased to 70% per year.

In 2006, 58,639 people with TB were detected, and most of them were between the ages of 15 and 44. The disease is chronic. They are able to communicate easily with others, especially body secretions and those prone to rapid decline if they are exposed to cigarettes, strong alcohol or in people with severe disease.

Tuberculosis is an easy complication. A symptom of someone with tuberculosis is a dry cough. Consecutive more than 3 weeks and have blood in them, in some cases there may be fatigue or fever. But people with the first stage rarely show signs of anorexia, weight loss, angina and chest pain every time they cough.

If the patient has to live with this disease, then make sure the place is open and airy, do not touch or touch the patient directly. And in people who are, they should get medication from a doctor on a regular basis. Avoid going out to crowded places. To reduce infection and spread the infection to others.

During the first period of treatment, patients must be on their medication regularly for 6 months, and symptoms will improve and may resolve. But if the medication is not prescribed, it can lead to a drug-resistant infection and the need to take new, more expensive drugs and take up to 18 months of treatment. Take the medicine and get better.

วัณโรคที่มากับอากาศ

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

โรคระบาด อันโทนีน

โรคระบาด อันโทนีน

โรคระบาด อันโทนีน
โรคระบาด อันโทนีน

หรือที่เรียกว่า Plague of Galen เป็นโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษที่ระบาดในอาณาจักรโรมัน สาเหตุของการเกิดเชื่อว่ามาจากกองทัพโรมันที่กลับมาจากภูมิภาคตะวันออกใกล้ (ตะวันออกใกล้)

หมายถึงประเทศในเอเชียตะวันตกตุรกีอียิปต์ถึงจักรวรรดิออตโตมัน). ยังไม่ทราบที่มาของการเกิดที่แน่ชัด เหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายให้กับโรมอย่างมาก

มีผู้เสียชีวิตมากถึง 2,000 คนต่อวันโดยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดประมาณ 5 ล้านคนการระบาดของโรคนี้ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อเส้นทางการค้าอินโด – รามันในมหาสมุทรอินเดีย

Also known as the Plague of Galen, it was a disease of smallpox or smallpox that plagued the Roman Empire. The cause of the birth is believed to be from the Roman army returning from the Near East region. (Near East)

Refers to the countries of West Asia, Turkey, Egypt to the Ottoman Empire). The exact origin of birth is not yet known. This incident was devastating to Rome.

As many as 2,000 deaths per day, with a total of approximately 5 million deaths, the outbreak has also had a profound impact on the Indo-Raman trade routes in the Indian Ocean.

Many ancient records have agreed that The first epidemic of Antonin During the Roman army siege on Seleucia in the winter of 165 – 166 AD, the city is located on the west bank of the Tigris River. And a large city in the Tigris-Euphrates basin

The Antonin name comes from the name of the dynasty of Nirvar – Antonius.
Which during this dynasty rule the Roman Empire Has had such an epidemic Also this disease It may also be the cause of the death of Emperor Lucius Verus in 169 AD, who reigned alongside Emperor Macas Aurelius.

โรคระบาด อันโทนีน

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่ร่างกายสร้างฮอร์โมนอินซูลินออกมามาก จนกว่าระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงกว่าปกติดังนั้นร่างกายจึงไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และตับอ่อนทำงานได้ไม่เต็มที่จนไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้หรือนำไปใช้ได้น้อยจนน้ำตาลยังคงสูงในเลือด

โรคเบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือเบาหวานประเภทที่ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหรือที่เรียกว่า Autoimmune disease หรือแพ้ภูมิตัวเองอีกประเภทหนึ่งคือเบาหวานที่ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ แต่ส่วนใหญ่มาจากพันธุกรรม และเป็นโรคเบาหวานชนิดที่คนเป็นกันมากที่สุด

ผู้ที่เป็นเบาหวานเบื้องต้นจะมีอาการปัสสาวะบ่อย และมีสีคล้ำซึ่งหากทิ้งไว้สักพักก็จะมีมดขึ้นปัสสาวะ อาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าดื่มน้ำมาก ๆ กระหายน้ำบ่อยเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุมีแผลเป็นและหายยากและมีอาการชาที่มือเท้าหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้ง่ายและบ่อยครั้ง ขึ้น

การรักษารวมถึงการฉีดอินซูลิน เพื่อกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินและดูแลชีวิตการควบคุมอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงออกกำลังกายสม่ำเสมอควรตรวจน้ำตาลในเลือดทุกวันงดอาหารรสเค็มและไปพบแพทย์ตามนัด

Diabetes is a disease in which the body produces a lot of the hormone insulin. Until the blood sugar level is higher than normal, so the body can not use sugar properly. And the pancreas does not work fully to the extent that it is unable to use blood sugar or use it so little that the sugar is still high in the blood.


There are two types of diabetes: autoimmune diabetes, also known as autoimmune disease, or autoimmune disease, another type of diabetes, which has no clear cause. But mostly from genetics And it is the most common type of diabetes.

People with primary diabetes are prone to urinary symptoms. And has a dark color, which if left for a while, ants will urinate Weakness, tiredness, drinking a lot of water, frequent thirst, loss of appetite, unexplained weight loss, scarring and scarring, and more easily and frequently numbness of the hands, feet or other parts of the body.

Treatment includes insulin injections. To stimulate the pancreas to generate insulin and to maintain a healthy lifestyle, a diet high in fat and sugar, exercise regularly, should check blood sugar daily, skip salty foods, and see your doctor on schedule.

โรคเบาหวาน

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ

อีกหนึ่งโรคยอดฮิตที่คนไทยไม่แพ้มะเร็ง เนื่องจากความเคยชินในการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงไม่ยอมออกกำลังกายการสูบบุหรี่อย่างหนักการปล่อยให้อ้วนเป็นกรรมพันธุ์ และคร่ำเคร่งกับการทำงานตลอดทั้งวันและยังเป็นอีกหนึ่งในโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน

สาเหตุของโรคเกิดจากไขมันไปจับตัว หรือเกาะตามผนังของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจจนตีบและแคบลงทำให้หลอดเลือดอักเสบร่างกายจึงต้องส่งเม็ดเลือดขาวไปซ่อมแซม

ก็จะทำให้เซลล์เม็ดเลือดเหล่านี้ เข้าไปอุดตันทางเดินเลือดจนไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือดส่งผลให้หัวใจเต้นเฉียบพลันและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว

หากไม่อยากเป็นโรคนี้หรือลดอาการของโรคควรต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นอาหารไขมันต่ำผักและผลไม้และออกกำลังกายเป็นประจำ

แต่หากใครมีปัญหาของโรคอยู่แล้วควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและรับคำแนะนำในการรักษาตนเองที่ถูกต้อง

Another popular disease that Thai people are not allergic to cancer. Due to the habit of eating a high-fat diet, refusing to exercise, heavy smoking, the release of obesity is hereditary. And work hard throughout the day and is one of the complications for people with diabetes.

The cause of the disease is caused by fat to capture. Or sticking along the wall of the blood vessels that supply the heart, narrowing and narrowing, causing the blood vessels to become inflamed, the body must send white blood cells for repair.

It will make these blood cells It clogs the artery so that it is unable to send blood to the heart, causing myocardial infarction from ischemia resulting in an acute heartbeat and rapid death.

If you do not want to get this disease or reduce your symptoms, you should turn to your own health. Focus on a low-fat diet, fruits and vegetables, and exercise regularly.

But if anyone has a problem with the disease, they should see their doctor for proper treatment and self-treatment advice.

The disease is at a high risk of death for Thai people. Because everyday life has changed

โรคหลอดเลือดหัวใจ

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

โรคเรื้อน

โรคเรื้อน

โรคเรื้อน

บางคนเรียกว่า ขี้ทูต กุฏฐัง หูหนาตาเล่อ ไทกอ โรคใหญ่ โรคพยาธิ วิทยาโรคของเนื้อหรือเนื้อร้าย มันคือการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง จัดเป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังที่ติดต่อได้ยาก จะทำให้เกิดอาการของโรคส่วนใหญ่ที่ผิวหนังและเส้นประสาทส่วนปลาย

ในระยะแรกผู้ป่วยมักมีผื่นวงกลมสีขาววงเดียว ตรงกลางของผื่นไม่มีขนมีเหงื่อและชา บางครั้งอาจตรวจพบเส้นประสาทบวมในบริเวณที่ได้รับผลกระทบเพียงแห่งเดียว หากไม่ได้รับการรักษาก็จะหายเป็นปกติ แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นปี

หากไม่ได้รับการรักษาโรคจะแพร่กระจายช้าลงและจะมีผื่นมากขึ้นผื่นแดงขอบเขตไม่ชัดเจน และต่อมาจะหนาเป็นเม็ดตุ่มหรือแผ่นผิวหนังมักมีสีแดงเป็นมันคันคันชาผื่นเหล่านี้กระจายทั้งสองข้างของร่างกายคิ้วหลุดและขาบวม

ในช่วงปลายของโรคผิวหนังจึงหนามาก และมีเส้นประสาทบวมทั้งสองข้างของร่างกายชานิ้วมือนิ้วเท้างอไม่สามารถขยายได้

หรือตาบอดและอาจทำให้จมูกแหว่งจากการอักเสบของเยื่อบุจมูกในระยะแรกในระยะนี้แม้ว่าจะสามารถรักษาให้หายจากโรคได้ แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขความพิการดังกล่าวได้

Some people call it dystopia, otoma, major disease, pathology, disease of the flesh, or necrosis. It is a type of bacterial infection. Classified as a chronic infectious disease that is difficult to contagious It causes symptoms of most diseases on the skin and peripheral nerves.

In the early stages, patients often have a single white circle of the rash. In the middle of the rash there is no hair, sweat and numbness. A nerve swelling may sometimes be detected in one of the affected areas. If not treated, it will be healed. But if you leave it for years


If left untreated, the disease will spread more slowly and develop a rash. The rash is unclear. These rashes spread on both sides of the body, loose eyebrows and swollen legs.

In the late stages of skin disease it is very thick. And there are nerves on both sides of the body, numbness, fingers and toes bent, unable to expand.

Or blindness and may lead to cleft nasal inflammation in the early stages of the nasal mucosa at this stage, although it can be cured. But we cannot fix the disability.

โรคเรื้อน

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก

โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก

โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก
โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก

เป็นไข้เลือดออกชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากลิงและค้างคาว มักจะระบาดในยูกันดา การติดเชื้ออาจรุนแรงกว่าอีโบลา อาการต่างๆ ได้แก่ ไข้สูงเฉียบพลันอ่อนเพลีย

ปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะอย่างรุนแรงตามด้วยเจ็บคอท้องร่วงมีผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย และอาการเลือดออกง่ายซึ่งมักเกิดร่วมกับความเสียหายของตับไตวายช็อกและมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต

อาการ: ไข้สูงอย่างกะทันหัน, อ่อนแรง, ปวดกล้ามเนื้อ และปวดศีรษะมากตามด้วยเจ็บคออาเจียน อาการท้องร่วงและรอยแดงบนร่างกาย (maculopapular
ผื่น) ในกรณีที่รุนแรงหรือเสียชีวิตบางราย เลือดออกง่ายเกิดขึ้นจากความเสียหายของตับและไตวาย อาการระบบประสาทส่วนกลางและอวัยวะช็อก หลายระบบเสื่อม

ไม่มีการรักษาเฉพาะ ในกรณีที่รุนแรง ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดจัดหาน้ำให้เพียงพอ

It is a type of dengue fever that originates from monkeys and bats. Outbreaks often occur in Uganda. The infection can be more severe than Ebola.Symptoms include acute high fever, fatigue.

My muscle pain, severe headache, followed by sore throat, diarrhea, and redness on the body. And easy bleeding, which is often associated with liver damage, kidney failure, shock, and a high risk of death.

Symptoms: sudden high fever, weakness, muscle pain. And severe headache followed by a sore throat and vomiting Diarrhea and redness on the body (maculopapular
rash) in some severe cases or death. Easy bleeding occurs as a result of liver damage and kidney failure. CNS symptoms and organ shock Many systems deteriorate.

No specific treatment In extreme cases Needs close supervision, provides adequate water supply.

The Marburg virus was first recorded in 1967 when outbreaks struck Marburg and Frankfurt. West Germany And the city of Belgrade Yugoslavia This outbreak was caused by infection from the greece.

(Chlorocebus aethiops) shipped from Uganda for the development of the polio vaccine. Primary infection occurred in the laboratory when staff worked with monkey tissue without adequate protective equipment. Subsequent infection was caused by healthcare workers touching the patient’s blood. From this outbreak, 7 people were killed.

โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

อหิวาตกโรค

อหิวาตกโรค

อหิวาตกโรค
อหิวาตกโรค

หรือที่เรียกว่า“ โรคห่า” (haemorrhagic disease) บางคนเรียกว่าโรคอุจจาระร่วง บางคนเรียกโรคติดราก มีการแพร่กระจายไปยังประเทศไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 2 ในปี พ.ศ. 2363 มีการระบาดของอินเดียเข้าสู่ประเทศไทยผ่านปีนังทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ถนนเกลื่อนไปด้วยซากศพ

กลัวผู้อพยพหนีออกจากเมือง การระบาดครั้งนี้คร่าชีวิตผู้คนในกรุงเทพมหานคร และอำเภอใกล้เคียงประมาณสามหมื่นคนทั่วโลกประมาณหนึ่งแสนคน มันรุนแรงและก้าวร้าวมากจนคร่าชีวิตผู้คนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ปลายรัชกาลที่ 3

อหิวาตกโรคระบาดในกรุงเทพมหานครประมาณหนึ่งเดือน หนังสือพิมพ์ข่าวอังกฤษรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่าห้าพันคนจนถึงปี พ.ศ. 2416 ในช่วงต้นรัชกาลที่ 5 การแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคกลับมาอีกครั้ง และมีเพียงเดือนเศษหนังสือพิมพ์

ข่าวภาษาอังกฤษรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกมากถึง 6,660 คน นอกจากจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ค่อยดีนัก และความรู้ด้านสุขอนามัยยังไม่แพร่หลาย

ทางเดินหลักอย่างหนึ่งของอหิวาตกโรคคือกฎระเบียบที่หลวมสำหรับการสัญจรข้ามประเทศ จนใคร ๆ ก็ผ่านเข้าออกได้สะดวกซึ่งทำให้ชาวต่างชาตินำโรคติดต่อมาโดยไม่รู้ตัว

(Cholera) Also known as “haemorrhagic disease”, some people call it diarrhea. Some people call the root disease. It has spread to Thailand, Indonesia and the Philippines.

Corresponds to the reign of King Rama II in 1820, an outbreak of India entered Thailand through Penang, resulting in massive deaths. The road is littered with corpses.

Fear of immigrants fleeing the city This outbreak kills people in Bangkok. And nearby districts, about thirty thousand people around the world, about one hundred thousand people It is so violent and aggressive that it kills people like never before. The end of the reign of King Rama 3

Cholera epidemic in Bangkok for about one month. The British news paper reported that more than five thousand people were killed until 1873. In the early days of King Rama V, the cholera epidemic resumed. And only a month of scraps of newspapers.

English news reports that 6,660 people have died in both the East and the West, in addition to at a time when modern medicine was not very good. And hygiene knowledge is not yet widespread.

อหิวาตกโรค

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง

เป็นหนึ่งในโรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ โดยพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และพบสูงกว่าในผู้สูงอายุซึ่งเป็นภาวะที่ความดันตัวบนอยู่ที่ 130 มม. ปรอทขึ้นไป และ / หรือค่าความดันช่วงล่างตั้งแต่ 80 มม. ปรอทขึ้นไป

ปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้ ได้แก่ พันธุกรรมเบาหวานการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ หรืออาจเป็นผลจากการใช้ยาบางชนิดโรคนี้สามารถรักษาได้และโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มีบริการให้ความรู้และการรักษาและให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง โดยทีมพยาบาลวิชาชีพจากฝ่ายการพยาบาล

ประเภทสาเหตุมีความดันโลหิตสูงเป็นผลมาจากโรคอื่น ๆ มาก่อนและมักต้องได้รับการรักษาที่สาเหตุเช่นเนื้องอกต่อมหมวกไตไตวายเรื้อรังหลอดเลือดแดงที่นำไปสู่ไตแคบลง การตีบของหลอดเลือดแดงใหญ่ในส่วนของช่องอกรวมถึงผู้ที่รับประทานยาสเตียรอยด์เป็นประจำซึ่งมักพบในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 45 ปี

Or, as some doctors call hypertension, is one of the most common diseases in adults. It was found more in men than in women. It is found higher in older adults, where systolic pressure is 130 mm Hg or more and / or systolic pressure of 80 mm Hg or more.

The risk factors for this disease include heredity, diabetes, smoking, and alcohol use. Or it could be the result of certain medications, the disease is treatable, and St. Louis Hospital offers self-care education and treatment and advice. By a team of professional nurses from the nursing department.

Causal type Have high blood pressure As a result of With other diseases before and often need treatment for the underlying cause, such as adrenal gland tumors Chronic kidney failure The arteries leading to the kidney are narrowed. Narrowing of the aorta in the part of the chest cavity Including those who regularly take steroid drugs This is often seen in patients younger than 45 years.

I don’t know why. Most are believed to be caused by 2 factors: heredity or the environment. Most of them are caused by promoting factors such as obesity, diabetes, eating salty foods, drinking alcohol, smoking, stress, etc.

โรคความดันโลหิตสูง

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม
โรคข้อเข่าเสื่อม

เป็นภาวะที่กระดูกอ่อนของข้อเข่าสึกหรอและเสื่อมสภาพ และจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไปพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดอาการปวดเข่าเข่าบวมข้อเข่ามีเสียงดัง เข่าผิดรูปและไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการเสื่อมสภาพส่วนใหญ่ตามอายุขัย เกิดขึ้นในข้อต่อขนาดใหญ่เช่นข้อสะโพกเข่าและกระดูกสันหลัง อาการปวดเข่ามักเกิดในผู้หญิงสูงอายุมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากประเพณีไทยเดิมคือการคุกเข่าไขว่ห้างซึ่งเป็นท่าที่ทำให้เข่าพับ

และเส้นเอ็นยึดมากการนั่งแบบนั้นเป็นเวลานานทำให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงเข่าไม่ดี และเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุไม่ชอบออกกำลังกายนอกจากนี้ยังต้องทำงานหนักโดยไม่ได้พักผ่อนร่วมกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นทำให้ข้อเข่าต้องแบกรับน้ำหนักส่วนเกินนั้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงจึงทำให้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้ง่าย

สาเหตุหลักคือ

อันเป็นผลมาจากการเสื่อมสภาพและการใช้งานข้อเข่าที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน
ความอ้วนน้ำหนักตัวมากทำให้หัวเข่าต้องรับน้ำหนักมากขึ้น เคยประสบอุบัติเหตุที่บริเวณหัวเข่ามาก่อนเช่นกระดูกเข่าหักข้อเข่าหลุดเอ็นฉีก หรือหมอนรองเข่าฉีก โรคข้ออักเสบเช่นโรคเกาต์หรือโรคไขข้ออักเสบเป็นต้น

This is a condition in which the cartilage of the knee surface wears and slowly deteriorates. And will become more and more over time, it is more common in the elderly. Causing knee pain, swollen knee, noisy knee The knee is deformed and unable to perform normal daily activities.

Osteoarthritis is caused by most of the deterioration with life expectancy. It occurs in large joints such as the hips, knees, and spine. Knee pain is more common in older women than men. Due to the traditional Thai tradition of kneeling cross-legged, a position that makes the knees fold.

And the tendons are very rigid. Sitting like that for a long time impairs the circulation of blood to the knee. And when entering an old age, do not like to exercise, and also having to work hard without rest, together with the extra weight, causing the knee to bear excess weight, muscle weakness is easy to cause osteoarthritis

The main reason is

As a result of prolonged deterioration and misuse of the knee joint, overweight obesity causes the knee to bear more weight. Have had an accident in the area of the knee before, such as a broken knee, a broken knee, a torn ligament Or a torn knee pillow Arthritis such as gout or rheumatoid arthritis, etc.

โรคข้อเข่าเสื่อม

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ไข้เวสต์ไนล์

ไข้เวสต์ไนล์

ไข้เวสต์ไนล์
ไข้เวสต์ไนล์

ไข้เวสต์ไนล์เป็นโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ และนำเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ติดต่อสู่คนทั่วไปในแอฟริกาเอเชียตะวันตกตะวันออกกลางยุโรปและหากติดเชื้อนี้จะมีไข้

ปวดศีรษะหนาวสั่นเหงื่อออกผื่นผิวหนังอ่อนแรงต่อมน้ำเหลืองอักเสบปวดข้อและอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หรือหากมีอาการรุนแรงก็จะมีอาการสมองอักเสบหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

อาการ: หลังการติดเชื้อผู้ป่วยอาจมีอาการ 3 ประเภท

ไม่มีอาการ: พบร้อยละ 80
อาการไม่รุนแรง ได้แก่ ไข้ปวดศีรษะ หนาวสั่น เหงื่อออก ผื่นผิวหนัง อ่อนเพลียต่อมบวมเจ็บคอปวดข้อ

และมีอาการคล้ายไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่บางคนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 7-10 วัน แต่อาการจะยังคงเหนื่อยอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์

และมีอาการของเส้นโลหิตตีบประมาณ 2 เดือนอาการรุนแรงผู้ที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการทางสมอง ได้แก่ สมองหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ไข้สูงคอเคล็ดชักและหมดสติเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะทวีคูณ

และแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองกระแสเลือดและเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง. กระตุ้นการเพิ่มขึ้นของระดับเนื้องอกเนื้อร้าย (ปัจจัยเนื้อร้ายของเนื้องอก)

เพิ่มความสามารถในการเจาะทะลุเปลือกสมองทำให้เกิดการติดเชื้อโดยตรงไปยังเซลล์ประสาทโดยเฉพาะรอบ ๆ นิวเคลียสเนื้อเยื่อประสาทและก้านสมองมีสีออกเทาและไขสันหลัง

West Nile fever is contagious with mosquitoes. It spreads West Nile virus to people in Africa, West Asia, the Middle East, Europe, and if it is infected, it will develop a fever.

Headache, chills, sweating, weak skin, inflamed lymph nodes, joint pain, and flu-like symptoms. Or, if the symptoms are severe, they will develop encephalitis or meningitis.

Symptoms: After infection, patients may have 3 types of symptoms.

No symptoms: 80%
mild symptoms include fever, headache, chills, sweating, skin rash, weakness, swollen glands, sore throat, joint pain.

and flu-like symptoms or flu-like symptoms, some people experience nausea and vomiting, and symptoms generally improve within 7-10 days, but the symptoms will remain tired for about a week.

And has had symptoms of sclerosis for about 2 months. Severe Symptoms People with severe symptoms have brain symptoms, including cerebral or meningitis. High fever, stiff neck, seizures and loss of consciousness, when the infection enters the body will multiply.

And spread to the lymph nodes, bloodstream and into the central nervous system. Provokes an increase in the level of tumor necrosis. (Tumor necrosis factor)

Increases its ability to penetrate the cerebral cortex, causing direct infection to nerve cells, particularly around the nucleus, nerve tissue and brainstem grayish and spinal cord.

ไข้เวสต์ไนล์

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<