มะเร็งตับ

มะเร็งตับ

มะเร็งตับ

มะเร็งตับเป็นโรคที่เซลล์ตับกลายเป็นมะเร็งด้วยการแบ่งตัวของเซลล์ และแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ปัจจัยเสี่ยงหลัก ได้แก่ การดื่มแอลกอฮอล์ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ

มะเร็งตับคืออะไร? ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย มีน้ำหนักประมาณ 2% ของน้ำหนักตัว ตับอยู่ใต้ซี่โครงขวาและแบ่งออกเป็น 2 แฉก คือ กลีบขวาและกลีบซ้าย

มันมีหลอดเลือดสองเส้นคือหลอดเลือดแดงตับและหลอดเลือดดำพอร์ทัล ตับมีหน้าที่เก็บอาหาร เช่น น้ำตาล โปรตีน ไขมัน และวิตามิน ให้ร่างกายใช้ ยังเป็นอวัยวะที่ทำลายของเสีย

ตับยังสร้างโปรตีนที่เรียกว่าอัลบูมิน ซึ่งรักษาสมดุลของน้ำในเซลล์และเนื้อเยื่อ และยังนำฮอร์โมนไปสู่เนื้อเยื่ออีกด้วย

การรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งตับ ขึ้นอยู่กับระยะของโรคที่จะมากหรือน้อย โดยทั่วไปการรักษามีดังนี้

การผ่าตัดทำได้ก็ต่อเมื่อมะเร็งอยู่ในตับเท่านั้น และขนาดไม่ใหญ่มาก ที่สำคัญต้องไม่มีโรคอื่นๆ เช่น โรคตับแข็ง

embolizatio คือการฉีดสารบางชนิดเพื่อปิดกั้นหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุของมะเร็งตับ ทำให้มะเร็งเป็นภาวะขาดเลือด เป็นการรักษาในกรณีที่ไม่เหมาะกับการผ่าตัด เคมีบำบัดมักไม่ได้ผล การฉายรังสีมักจะไม่ได้ผล

Hepatocellular carcinoma is a disease in which liver cells become cancerous by cell division. and spread to other organs The main risk factor is alcohol consumption. Hepatitis virus infection

What is liver cancer? The liver is the largest organ in the body. Weighs approximately 2% of body weight. The liver is located under the right rib and is divided into two lobes, the right lobe and the left lobe.

It has two blood vessels, the hepatic artery and the portal vein. The liver is responsible for storing food such as sugar, protein, fat and vitamins for the body to use. It is also an organ that destroys waste.

The liver also produces a protein called albumin. which maintains the water balance in cells and tissues It also carries hormones to the tissues as well.

Treatment depends on the type of liver cancer. depending on the stage of the disease to be more or less In general, the treatment is as follows.

Surgery can only be performed if the cancer is in the liver. and the size is not very large Importantly, there must be no other diseases such as cirrhosis.

embolizatio is an injection of certain substances to block the blood vessels that cause liver cancer. causing cancer to be ischemic It is a treatment in cases that are not suitable for surgery. Chemotherapy is often ineffective. Radiation is often ineffective.

มะเร็งตับ

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

มะเร็งปอด

มะเร็งปอด

มะเร็งปอด
มะเร็งปอด

มะเร็งปอดเป็นโรคที่เซลล์ของปอดเช่นเนื้อเยื่อปอดและหลอดลมกลายเป็นเซลล์มะเร็ง มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบบ่อย หากตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาให้หายขาดได้

มะเร็งคืออะไร ร่างกายประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก โดยปกติเซลล์จะแบ่งตัวตามความต้องการของร่างกาย เช่น การผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเสียเลือด

มีการผลิตเซลล์เม็ดเลือดข้าวเพิ่มขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อ เช่น แต่มีเซลล์ที่แบ่งร่างกายอย่างไม่สามารถควบคุมได้ทำให้เกิดเนื้องอก พวกเขาแบ่งออกเป็นใจดีและร้ายกาจ

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอด ส่วนใหญ่พบร่วมกับการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ จำนวนอายุที่สูบบุหรี่เมื่อเริ่มสูบ จำนวนบุหรี่ที่สูบ ปั๊มแต่ละสูบลึกแค่ไหน? ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่จะเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งปอด

สูบซิการ์และไปป์ ผู้คนในสภาพแวดล้อมที่สูบบุหรี่จะสัมผัสกับแรนดอน ซึ่งเป็นก๊าซไร้กลิ่น ซึ่งสามารถพบได้ในดินและหิน ผู้ป่วยที่ทำงานในเหมืองมีความเสี่ยง

แร่ใยหิน แร่ใยหิน คนที่ทำงานในเหมืองแร่ใยหินมีความเสี่ยงต่อมะเร็งปอด<
ควันจากการเผาไหม้น้ำมันและถ่านหิน โรคปอด โดยเฉพาะวัณโรค เกิดขึ้นที่บริเวณที่เกิดแผลเป็นจากวัณโรค ผู้ที่เป็นมะเร็งปอดมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าคนปกติ

Lung cancer is a disease in which cells of the lungs such as lung tissue and trachea become cancerous cells. Lung cancer is a common cancer. If detected early, it can be cured.

What is cancer? The body is made up of many cells. Cells normally divide according to the body’s needs, for example red blood cell production increases with blood loss.

There is increased production of rice blood cells with infection, eg, but there are cells that divide uncontrollably to cause tumors. They are divided into benevolent and malignant.

Risk factors for lung cancer. Most of them were found in association with smoking. Smoking Number of smokers age at start number of cigarettes smoked How deep is each pump? All of these factors increase your chances of developing lung cancer.

Smoke a cigar and a pipe. People in smoking environments are exposed to randon. which is an odorless gas which can be found in soil and rocks Patients working in mines are at risk.

Asbestos Asbestos People who work in asbestos mines are at risk for lung cancer.<
Oil and coal burning smoke, lung disease, especially tuberculosis. Occurs at the site of scarring from tuberculosis People with lung cancer have a higher chance of developing lung cancer.

มะเร็งปอด

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

เส้นเลือดขอด

เส้นเลือดขอด

เส้นเลือดขอด
เส้นเลือดขอด

เส้นเลือดขอดเป็นเส้นเลือดที่นำเลือดกลับสู่หัวใจ มักจะไม่โป่งพอง แต่ถ้ามีโรคในหลอดเลือดหรือวาล์วของหลอดเลือดทำให้เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด เลือดคั่งอาจเกิดขึ้นได้หลายจุด เช่น

ที่เกิดในทวารหนักเรียกว่าริดสีดวงทวาร ผนังตาเรียกว่า esophageal varices, อัณฑะ varicococel สำหรับเส้นเลือดขอดที่ขา ผู้อ่านอาจเคยได้ยินโฆษณาเกี่ยวกับการรักษาเส้นเลือดขอด ทำให้หายขาด ไม่เจ็บปวด และปลอดภัย

ทำให้คนอ่านงงว่าจะรักษาดีหรือไม่ดี ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการตัดสินใจของคุณ

เส้นเลือดขอดคืออะไร?

เส้นเลือดขอดเป็นเส้นเลือดที่มีเลือดมาก ทำให้โป่งพองกลายเป็นสีเข้ม หรือสีม่วงอ่อนมักขดอยู่รอบ ๆ หลอดเลือดก็จะยกขึ้น มักพบที่ต้นขาน่องและมักมีเท้าหนัก เท้าที่คันมากอาจมีแผลที่เท้า เส้นเลือดฝอยที่ขา

สาเหตุของเส้นเลือดขอดและเส้นเลือดฝอย ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง อาจเกิดจากความอ่อนแอของลิ้นในเส้นเลือดหรือผนังหลอดเลือดดำ

หรือเกิดจากการอักเสบของผนังหลอดเลือดทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันที่เส้นเลือดซึ่งมักเกิดขึ้นในสตรีวัยเจริญพันธุ์ เชื่อว่าเส้นเลือดฝอยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน

เส้นเลือดขอดและเส้นเลือดฝอยต้องการการรักษา ไม่จำเป็นต้องทำการรักษา การรักษาเป็นเพียงความสวยงามเท่านั้น

Varicose veins are veins that carry blood back to the heart. usually not aneurysm But if there is disease in the arteries or valves of the aorta, causing blood clots in the blood vessels. Congestion can occur in several places, such as

Hemorrhoids that occur in the anus are called hemorrhoids. The wall of the eye is called esophageal varices, varicococel testis for leg varicose veins. Readers may have heard of advertisements about varicose veins treatment, it is painless and safe.

Makes the reader confused whether to treat good or bad. The information presented is only part of your decision.

What is varicose veins?

Varicose veins are veins that carry a lot of blood. causing the aneurysm to become dark or light purple is often coiled around the blood vessels, it will be raised They are usually found on the thighs, calves and often have heavy feet. Very itchy feet may have foot ulcers. Leg capillaries

Causes of varicose veins and capillaries The real cause is unknown. It can be caused by weakness of the tongue in the veins or venous walls.

Or it is caused by inflammation of the artery wall causing blood clots to form in the veins, which often occurs in women of childbearing age. Capillaries are believed to be caused by hormonal changes.

Varicose veins and capillaries need treatment. No treatment needed Healing is just beauty.

เส้นเลือดขอด

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

หัวใจโต

หัวใจโต

หัวใจโต
หัวใจโต

หลายๆ คนเมื่อคุณไปตรวจกับแพทย์จะบอกคุณว่าหัวใจของคุณโตขึ้น แพทย์อาจบอกคุณหลังจากการตรวจร่างกายหรือตรวจเอ็กซ์เรย์แล้วบอกคุณว่าหัวใจขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก

หัวใจโตไม่ใช่โรค แต่เป็นอะไรที่ตรวจพบได้จากการตรวจร่างกายหรือเอกซเรย์ แพทย์จำเป็นต้องทำการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ เพื่อหาสาเหตุของภาวะหัวใจโต

อาการหัวใจโต
คนส่วนใหญ่ที่มีหัวใจโตมักไม่ค่อยมีอาการหากหัวใจทำงานได้ตามปกติ แต่ถ้าหัวใจทำงานผิดปกติ จะมีอาการต่างๆ จากโรคนั้นคือ อาการต่างๆ ได้แก่

หายใจลำบาก รู้สึกเหนื่อยมากกว่าปกติ หายใจเร็ว เวียนศีรษะ อ่อนเพลียง่าย ใจสั่น
เท้าบวมตอนสายๆ ไอโดยเฉพาะเวลานอน นอนไม่ได้เพราะแน่นหน้าอก

คุณจะต้องประเมินอาการของคุณอย่างรอบคอบเพราะบางครั้งอาการจะคืบหน้าไปจนกว่าคุณจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติ คุณอาจเปรียบเทียบกับคนที่อายุและรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณเพื่อดูว่าคุณมีอาการมากกว่าเขาหรือไม่ หากเป็นมากกว่านั้นหรือคุณไม่แน่ใจ ให้ไปพบแพทย์เพื่อทำการประเมิน

การป้องกันไม่ให้หัวใจโตต้องป้องกันโรคที่ทำให้หัวใจโต

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง เช่น โรคอ้วน ห้ามออกกำลังกาย

มีประวัติครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง คุณจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดความดันโลหิตสูง

ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องทานยาและปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

สำหรับโรคทางพันธุกรรมคงจะหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่คุณอาจสามารถหยุดโรคได้โดยการทดสอบประวัติครอบครัว หากภรรยา/สามีมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์

รักษาปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจโต และภาวะแทรกซ้อนของหัวใจโต รักษาหัวใจโต

An enlarged heart
Most people with an enlarged heart are less likely to have symptoms if the heart is functioning normally. But if the heart is malfunctioning will have various symptoms From that disease are symptoms, including:

Difficulty breathing feeling more tired than usual, rapid breathing, dizziness, easy weakness Heart palpitations
feet swollen in the late morning cough, especially at bedtime Can’t sleep because of chest tightness

Preventing heart enlargement requires preventing heart disease prevention

For those who are at risk of high blood pressure, such as obesity, do not exercise

Has a family history of high blood pressure. You will need to change your behavior to reduce your chances of developing high blood pressure.

People with high blood pressure must take medication and strictly follow the doctor’s orders

For genetic diseases, it would be difficult to avoid. But you may be able to stop the disease by taking family history tests. If the wife/husband has a family history of heart disease should consult a doctor.

Treatment of risk factors for coronary artery disease, coronary heart disease, and heart complications. Treating an enlarged heart

หัวใจโต

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) เป็นภาวะที่ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดหัวใจ ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้ ทำลายหัวใจ สาเหตุมักเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

หัวใจของเราประกอบด้วยกล้ามเนื้อ และมีหลอดเลือดที่เรียกว่าหลอดเลือดหัวใจตีบที่นำเลือดและออกซิเจนไปยังหัวใจ หากมีลิ่มเลือดในเส้นเลือดจะทำให้หัวใจล้มเหลวและมีออกซิเจนซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตายได้

โรคหลอดเลือดหัวใจหรือที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคหัวใจอันดับหนึ่งทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย

อาการทั่วไปของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

แน่นหน้าอก ตรงกลางหน้าอกจะเจ็บมากขึ้น พักหรือกินยาขยายหลอดเลือดก็ไม่หาย

อาการจุกเสียดที่แขนขา แขนซ้าย หรือคอซ้ายและกราม
หอบหายใจ อาจมีหรือไม่มีความแน่นหน้าอก
คลื่นไส้และอาเจียน
ซีด เหงื่อออก
เวียนหัว เป็นลม

Coronary artery disease is a condition in which blood clots form in the coronary arteries. This prevents the blood supply to the heart muscle, destroying the heart. The cause is often coronary artery disease.

Our hearts are made up of muscles. And there are blood vessels called coronary arteries that carry blood and oxygen to the heart. If there is a blood clot in the vein, it will cause heart failure and oxygen supply, which can result in myocardial infarction.

Cardiovascular disease, also known as coronary artery disease, is the number one heart disease worldwide. and is the leading cause of death of developed countries and developing countries including Thailand

General symptoms of myocardial ischemia

Chest tightness The center of the chest will hurt more. Resting or taking vasodilators won’t go away.

Colic in the extremities, left arm, or left neck and jaw
breathing There may or may not be chest tightness
nausea and vomiting
pale. Sweating
Dizziness, fainting

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

นิ่วในถุงน้ำดี

นิ่วในถุงน้ำดี

นิ่วในถุงน้ำดี
นิ่วในถุงน้ำดี

นิ่วในถุงน้ำดีเกิดขึ้นได้อย่างไร?
ตับเป็นอวัยวะที่ผลิตน้ำดี ซึ่งจะส่งไปเก็บในถุงน้ำดีเพื่อย่อยไขมัน

น้ำดี: ผลิตจากตับและไหลลงท่อน้ำดีไปยังถุงน้ำดี ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมไขมันให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย

ถุงน้ำดี: ทำหน้าที่เหมือนอ่างเก็บน้ำ ซึ่งทำให้น้ำดีมีความเข้มข้นมากขึ้นเมื่ออาหารไปถึงทางเดินอาหารส่วนบน ถุงน้ำดีจะบีบอัดน้ำดีเข้าไปในท่อน้ำดีทั่วไปเข้าไปในลำไส้ดูเดนัม ซึ่งจะผสมกับอาหารและย่อยอาหาร

นิ่วในถุงน้ำดี: เกิดขึ้นจากการตกตะกอนของธาตุในน้ำดี เมื่อมีการดูดซึมน้ำออกจากน้ำดี จะเกิดความไม่สมดุลของสารประกอบในน้ำดี ทำให้การตกผลึกของคอเลสเตอรอลและหินปูน (แคลเซียม) มาเกาะติดกัน โรคนิ่วส่วนใหญ่เป็นคอเลสเตอรอล

แต่สำหรับผู้ป่วยในประเทศแถบเอเชีย หินสี (30-80%) จะเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำ โรคนี้พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในอัตราส่วน 1.5 : 1 อายุระหว่าง 40-60 ปี ตำแหน่งของนิ่วในถุงน้ำดีเพียงอย่างเดียวประมาณ 75% นิ่วในท่อน้ำดีเพียงอย่างเดียว 10-20% อยู่ร่วมกันในทั้งสองแห่ง 15%

และเกิดในท่อน้ำดีในตับ นิ่ว 2% ในถุงน้ำดีและทางเดินน้ำดี มันมีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ โคเลสเตอรอล เม็ดสีน้ำดี และแคลเซียม จากการศึกษาโรคตามธรรมชาติ มากกว่า 50% ของผู้ป่วยนิ่วในถุงน้ำดีไม่มีอาการ ผู้ที่เป็นโรคนิ่วและไม่มีอาการเลย มีโอกาสน้อยกว่า 25% ที่จะเกิดปัญหาใน 10 ปี

การรักษา
การผ่าตัดถุงน้ำดี การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิด การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง การส่องกล้องตรวจท่อน้ำดี cholangiopancreatography (ERCP) เมื่อมีนิ่วในท่อน้ำดี

How do gallstones form?
The liver is the organ that produces bile. which will be sent to collect in the gallbladder to digest fat.

Bile: It is produced from the liver and flows down the bile duct to the gallbladder. Acts as a fat link to be absorbed into the body.

gallbladder: acts like a reservoir. This causes the bile to become more concentrated as food reaches the upper gastrointestinal tract. The gallbladder compresses bile into the common bile duct into the dudenum intestine. which is mixed with food and digested.

gallstones in the gallbladder: formed by the precipitation of trace elements in the bile. When water is absorbed from the bile There will be an imbalance of compounds in the bile. Causing the crystallization of cholesterol and tartar (calcium) to stick together, most gallstones are cholesterol.

But for patients in Asian countries, the colored stones (30-80%) are brown or black. The disease is found in women more than men in a ratio of 1.5:1, aged 40-60 years. The location of gallstones alone is approximately 75%, and 10-20% of gallstones in the bile duct alone coexist in both sites. 15%

And occur in the bile ducts in the liver, 2% of stones in the gallbladder and biliary tract. It contains important components, including cholesterol, bile pigment and calcium. According to natural disease studies, more than 50% of gallstone patients are asymptomatic. People who have gallstones and have no symptoms at all Less than 25% chance of a problem in 10 years

Treatment
Cholecystectomy open gallbladder surgery Laparoscopic cholecystectomy Laparoscopic cholecystectomy Laparoscopic examination of the bile ducts cholangiopancreatography (ERCP) in the presence of bile duct stones

นิ่วในถุงน้ำดี

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ไขมันพอกตับ

ไขมันพอกตับ

ไขมันพอกตับ
ไขมันพอกตับ

ไขมันในตับประมาณ 5-10% ของน้ำหนักตับ ตับไขมันเป็นภาวะที่มีไขมันมากกว่า 10% โดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์อยู่ในเซลล์ตับ น้ำหนักของตับถือเป็นไขมันพอกตับ

ชนิดของไขมันพอกตับ

ไขมันพอกตับจากการดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานาน เซลล์ของตับถูกทำลายในระยะแรกและจะมีไขมันสะสมที่ตับ ในขั้นตอนนี้ หากคุณหยุดดื่มแอลกอฮอล์ ตับจะกลับมาเป็นปกติได้หลังจากหยุดดื่มไปแล้ว 6 สัปดาห์

แต่หากยังดื่มสุราต่อไป ตับจะกลายเป็นตับแข็งซึ่งไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้ นอกจากนี้ ผู้ที่ดื่มสุรามากอาจเป็นโรคตับไขมันเฉียบพลันได้

อาการของโรคไขมันพอกตับ ได้แก่ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ผิวเหลือง

กลไกของไขมันพอกตับ ในคนปกติ ระดับน้ำตาลจะถูกควบคุมโดยอินซูลิน ซึ่งผลิตโดยตับอ่อน เมื่อน้ำตาลในเลือดสูง ตับอ่อนจะหลั่งอินซูลินมากขึ้น อินซูลินจะออกฤทธิ์ที่ตับ เซลล์กล้ามเนื้อและไขมันเพื่อใช้น้ำตาล

ในการดื้อต่ออินซูลินซึ่งอาจจะเป็นกรรมพันธุ์หรือพฤติกรรม เช่น โรคอ้วน งดกิจกรรม กินอาหารที่มีน้ำตาลหรือไขมันสูง ซึ่งจะทำให้เซลล์ไม่ตอบสนองต่ออินซูลินในปริมาณปกติ ทำให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินมากขึ้นเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่

เมื่อการดื้อต่ออินซูลินเพิ่มขึ้นจนตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เพียงพอ เบาหวานชนิดที่ 2 จะพัฒนา ซึ่งเมื่อมากจนต้องฉีดอินซูลิน

Fat in the liver is about 5-10% of the liver weight. Fatty liver is a condition in which more than 10% of fat, especially triglycerides, is present in the liver cells. The weight of the liver is considered as fatty liver.

Types of fatty liver mask

fatty liver from alcohol consumption. When people drink alcohol for a long time Liver cells are destroyed early and fat builds up in the liver. The liver will return to normal after 6 weeks of stopping drinking.

But if you continue to drink alcohol The liver becomes cirrhosis, which cannot be returned to normal. In addition, people who drink a lot can develop acute fatty liver disease.

Symptoms of fatty liver disease include anorexia, nausea, vomiting, abdominal pain, yellow skin

Mechanism of fatty liver. In normal people, sugar levels are regulated by insulin. which is produced by the pancreas when blood sugar is high The pancreas secretes more insulin. Insulin acts on the liver. Muscle and fat cells to use sugar

In insulin resistance, which may be hereditary or behavioral, such as obesity, abstinence from activities, eating foods high in sugar or fat This makes the cells unresponsive to normal amounts of insulin. This causes the pancreas to produce more insulin to keep blood sugar levels stable.

ไขมันพอกตับ

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ไส้ติ่งอักเสบ

ไส้ติ่งอักเสบ

ไส้ติ่งอักเสบ
ไส้ติ่งอักเสบ

ไส้ติ่งอักเสบคือการอักเสบของผนังภายในไส้ติ่ง เกิดจากการอุดตันของรูในไส้ติ่ง ไส้ติ่งอักเสบ เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด หากการรักษาล่าช้าอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น

ไส้ติ่งอักเสบ ฝีไส้ติ่ง ภาวะโลหิตเป็นพิษ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ ไส้ติ่งอักเสบเป็นโรคที่มีความยากลำบากมากในการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แก่

ผู้ป่วยบางรายได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบ แต่เมื่อทำการผ่าตัด พบว่าไส้ติ่งไม่อักเสบ ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างแพทย์และญาติ
ผู้ป่วยบางรายถึงกับไปพบแพทย์ก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอื่น จนไส้ติ่งแตกจึงได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องทำให้แพทย์ถูกญาติประณาม

เด็กเกือบทั้งหมดที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ หลังจากการแตกของภาคผนวก

ในเด็กเล็กและผู้ป่วยสูงอายุอาจเกิดปัญหาร้ายแรงได้ หากการวินิจฉัยและรักษาโรคล่าช้าเนื่องจากภูมิต้านทานต่ำ

Appendicitis is an inflammation of the wall inside the appendix. Caused by obstruction of a hole in the appendix appendicitis It is the most common disease that requires surgery. If treatment is delayed, complications such as

Appendicitis, appendicitis, septicemia Peritonitis Appendicitis is a disease that is extremely difficult to diagnose. The problems that arise include:

Some patients were diagnosed with appendicitis. But when surgery It was found that the appendix was not inflamed. This led to conflicts between doctors and relatives.
Some patients even went to the doctor and were diagnosed with another disease. Until the appendix ruptured, the correct diagnosis was received, causing the doctors to be condemned by relatives.

Almost all children under the age of 2 are diagnosed with the disease. After the break of the appendix

In young children and elderly patients, serious problems can occur. If diagnosis and treatment are delayed due to low immunity

ไส้ติ่งอักเสบ

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ไส้เลื่อน

ไส้เลื่อน

ไส้เลื่อน
ไส้เลื่อน

ไส้เลื่อนหมายถึงภาวะที่ลำไส้เคลื่อนออกจากช่องท้อง เช่น บริเวณขาหนีบ หรืออาจเคลื่อนไปยังตำแหน่งแผลผ่าตัด

อวัยวะปกติเช่นลำไส้ ตับจะถูกปกคลุม เยื่อบุช่องท้องเรียกว่าเยื่อบุช่องท้องและมีเยื่อหุ้มหรือกล้ามเนื้อปกคลุม เพื่อป้องกันอวัยวะภายใน มักจะมีรูที่ส่งผ่านท่อนำไข่

และทางเดินปัสสาวะในผู้ชายผ่านรูเมื่อมีจุดอ่อนของเยื่อเมือก ลำไส้จะเลื่อนออกไปที่ขาหนีบ มีสองประเภท: ไส้เลื่อนขาหนีบทางอ้อมและไส้เลื่อนขาหนีบโดยตรง

เป็นตัวอ่อนในกระเพาะอาหาร ลูกอัณฑะจะอยู่ในช่องท้อง เมื่อตั้งครรภ์ได้เจ็ดสัปดาห์ ไส้เลื่อนอัณฑะจะเคลื่อนจากช่องท้องไปยังถุงอัณฑะ และรูหรือวิธีที่มันเคลื่อนที่จะปิดลง แต่เด็กผู้ชายบางคนเดิน และรูไม่ปิด ทำให้ลำไส้เคลื่อนเข้าสู่ถุงอัณฑะ ซึ่งเราเรียกว่าไส้เลื่อน ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ชาย

สำหรับผู้หญิง โรคนี้ก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน การเปิดเกิดจากเยื่อหุ้มที่ยึดมดลูก เอ็นกลมเคลื่อนไหวเหมือนลูกอัณฑะ ไส้เลื่อนชนิดนี้พบได้บ่อยที่สุด

ลำไส้ไม่เคลื่อนออกจากช่องท้องบริเวณพังผืดที่หลวมที่สุด ปัจจัยสนับสนุนคือความดันภายในช่องท้องที่เพิ่มขึ้น เช่น โรคตับแข็ง น้ำในช่องท้อง หรือภาวะถุงลมโป่งพองเหล่านั้นอย่างมาก

ใครมีแนวโน้มที่จะมีไส้เลื่อน?

ผู้ที่มีความดันในช่องท้องสูง เช่น ตั้งครรภ์ ไอเรื้อรัง คนอ้วน ท้องผูก ต่อมลูกหมากโต ทำให้ปัสสาวะลำบาก ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ส่งเสริมการพัฒนาไส้เลื่อน

A hernia is a condition in which the bowel moves out of the abdomen, such as the groin, or may move to the surgical site.

Normal organs such as the intestines the liver will be covered The peritoneum is called the peritoneum and is covered with a membrane or muscle. to protect internal organs Usually there is a hole through which the fallopian tubes are passed.

And the urinary tract in men passes through a hole when there is weakness of the mucous membrane. There are two types of bowel movements: indirect inguinal hernia and direct inguinal hernia.

It is an embryo in the stomach. The testicles are located in the abdomen. At seven weeks pregnant A testicular hernia moves from the abdomen to the scrotum. and the hole or the way it moves will close. But some boys walk and the holes don’t close, causing the intestines to move into the scrotum. which we call hernia which is more common in men.

For women This disease can also occur. The opening is caused by the membrane that holds the uterus. The round ligament moves like a testicle. This type of hernia is the most common.

The intestine does not move out of the abdominal cavity at the loosest fascia. The contributing factor is increased intra-abdominal pressure, such as cirrhosis, ascites. or those emphysema very much.

Who is prone to hernia?

People with high intra-abdominal pressure, such as pregnancy, chronic cough, obesity, constipation, enlarged prostate. make it difficult to urinate These risk factors promote the development of hernias.

ไส้เลื่อน

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<

ถุงน้ำดีอักเสบ

ถุงน้ำดีอักเสบ

ถุงน้ำดีอักเสบ
ถุงน้ำดีอักเสบ

การอักเสบของถุงน้ำดีส่วนใหญ่เกิดจากนิ่ว เมื่อมีอาการปวดถุงน้ำดีอักเสบ แพทย์จะสั่งการรักษาในโรงพยาบาล ให้ยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะดีขึ้น สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่ดีอาจจำเป็นต้องเอาถุงน้ำดีออก

มารู้จักตับและถุงน้ำดีกันเถอะ
ตับเป็นอวัยวะที่ผลิตน้ำดี ซึ่งจะถูกส่งไปเก็บในถุงน้ำดีเพื่อย่อยไขมัน จากนั้นถุงน้ำดีจะบีบอัดน้ำดีเข้าไปในท่อน้ำดีทั่วไปเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นและย่อยอาหาร

น้ำดีประกอบด้วยน้ำ คอเลสเตอรอล ไขมัน เกลือน้ำดี เมื่อน้ำในน้ำดีลดลง ทำให้เกิดนิ่ว มีสองประเภททั่วไป: โรคนิ่วคอเลสเตอรอลและโรคนิ่วที่เกี่ยวข้องกับเกลือ

นิ่วในถุงน้ำดีอาจหลุดออกมาอุดตันทางเดินน้ำดี ทำให้เกิดโรคดีซ่านได้ ถุงน้ำดีอักเสบตับอ่อนอักเสบ ฯลฯ

สาเหตุของถุงน้ำดีอักเสบ
ส่วนใหญ่เกิดจากนิ่วในถุงน้ำดี

การวินิจฉัยถุงน้ำดีอักเสบ
อัลตราซาวนด์สามารถช่วยวินิจฉัยโรคได้โดยการค้นหานิ่วในถุงน้ำดี และผนังถุงน้ำดีหนาขึ้น

ถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรัง
มันคือการอักเสบของถุงน้ำดีที่เกิดขึ้นและไป ผู้ที่มีอาการปวดท้องมาและจากไป ถุงน้ำดีของผู้ที่มีถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรังมีผิวหนังหนา และมีพังผืด

Inflammation of the gallbladder is mainly caused by gallstones. When pain with cholecystitis, the doctor will direct hospitalization. give antibiotics Most patients will improve. For patients with poor symptoms, it may be necessary to remove the gallbladder.

Let’s learn about the liver and gallbladder.
The liver is the organ that produces bile. which will be sent to collect in the gallbladder to digest fat The gallbladder then compresses the bile into the common bile duct into the intestinal doudenum and digests food.

Bile contains water, cholesterol, fat, bile salt. When the water in the bile is reduced, it causes gallstones. There are two common types: cholesterol gallstones and salt-related gallstones.

Gallstones may fall off and block the biliary tract, causing jaundice. cholecystitis pancreatitis, etc.

Causes of cholecystitis
Most are caused by gallstones in the gallbladder.

Diagnosis of cholecystitis
An ultrasound can help diagnose the disease by finding gallstones in the gallbladder. and thickened walls of the gallbladder

chronic cholecystitis
It is an inflammation of the gallbladder that comes and goes. Those who are suffering from abdominal pain come and go. The gallbladder of people with chronic cholecystitis has thick skin. and has a webbed

ถุงน้ำดีอักเสบ

ขอขอบคุณข้อมูล Google/slot

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<